pomočnica rektorja mag. Jana Lutovac LahMag. Jana Lutovac Lah je po osnovni izobrazbi sociologinja, kadrovsko menedžerske smeri; magistrirala je na temo internega komuniciranja v času prevzemov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ima več kot deset let novinarskih izkušenj (TVS, PRO Plus, MKZ), od leta 2001 se ukvarja s komuniciranjem, odnosi z javnostmi. Svoje strokovne izkušnje in znanja je razvijala v družbah Mercator, Pristop in Trimo. Bila je svetovalka predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška za odnose z javnostmi. Leta 2013 je zaprisegla kot prva sodna izvedenka za medije, odnose z javnostmi v državi. Novembra 2013 je prevzela funkcijo pomočnice rektorja za organizacijo in komuniciranje ter vodenje kabineta za čas trajanja mandata rektorja prof. dr. Ivana Svetlika.