prorektor prof. dr. Goran TurkPo zagovoru diplome leta 1987 se je kot mladi raziskovalec zaposlil na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, kjer je leta 1994 tudi doktoriral. Med podiplomskim študijem je tri leta preživel na Univerzi Johnsa Hopkinsa (Johns Hopkins University) v Baltimoru (ZDA), kjer je leta 1993 dosegel znanstveni naziv magistra znanosti.

Od leta 1994 aktivno deluje na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, na kateri je kot učitelj ali asistent sodeloval pri predmetih Statika, Trdnost, Statistika, Zanesljivost konstrukcij in Operacijske raziskave. Leta 1997 je bil izvoljen v naziv docenta, leta 2002 v naziv izrednega profesorja, leta 2008 pa v naziv rednega profesorja za področje mehanike. Rezultat njegovega pedagoškega dela je pet univerzitetnih učbenikov, izdanih na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Za popularizacijo tehniških znanosti skrbi tudi z vsakoletno organizacijo tekmovanja v gradbeni mehaniki za srednješolce, ki ga skupaj s sodelavci neprekinjeno organizira že od leta 1995.

V okviru raziskovalne dejavnosti deluje na področju numeričnega modeliranja pojavov v gradbenih konstrukcijah, predvsem lesenih konstrukcijah v razmerah požara in masivnih betonskih konstrukcijah, ter v različnih aplikacijah statističnih metod v gradbeništvu in geodeziji. Zelo dejaven je na področju razvrščanja lesenih elementov po trdnosti, saj je bil vodja dveh nacionalnih projektov na to tematiko, sodeloval pa je tudi pri treh mednarodnih projektih. Trenutno je član delovne skupine za pripravo novih standardov za razvrščanje lesenih elementov pri organizaciji CEN. Med drugim je do danes objavil 45 člankov v uglednih mednarodnih revijah, ki so bili v sistemu Web of Knowledge citirani 313-krat. Je član uredniškega odbora ene revije in recenzent člankov več različnih revij s faktorjem vpliva.

Od leta 1999 je predstojnik podiplomskega študija gradbeništva – konstrukcijska smer. Že vrsto let  aktivno deluje v komisiji za kakovost fakultete in univerze. V obdobju od 2009 do 2013 je bil prodekan za raziskovalno in mednarodno dejavnost Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Od leta 2012 je pri Nakvisu strokovnjak za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov; v zadnjih letih je bil vodja štirih skupin strokovnjakov za akreditacijo visokošolskega zavoda oziroma programa. Septembra 2013 ga je Senat Univerze v Ljubljani na predlog rektorja Svetlika potrdil za prorektorja v mandatnem obdobju od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2017.