prof. dr. Branka Kalenić Ramšak.jpgProf. dr. Branka Kalenić Ramšak je magistrirala leta 1989, doktorirala pa leta 1996 iz literarnih ved. Zaposlena je na Oddelku za romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Bila je predavateljica na različnih univerzah, med drugim v Aachnu, Buenos Airesu, Havani, Tokiu, Udinah, Zaragozi, Vilni.

Objavlja znanstvene prispevke o sodobni španski in hispanoameriški književnosti ter španski književnosti zlatega veka. V svojih znanstvenih objavah se osredotoča tudi na področje literarne kritike in recepcijo španske književnosti v slovenskem literarnovednem kontekstu.

Vodila je več projektov, ki so vpeljali učenje španščine kot tujega jezika v slovenski šolski prostor. Sodelovala je v dveh pomembnih leksikografskih projektih, v katerih sta nastala špansko-slovenski in slovensko-španski slovar. Je glavna in odgovorna urednica oz. sourednica znanstvenih revij. Bila je predsednica organizacijskega odbora mednarodnih znanstvenih konferenc. Od leta 2013 do 2017 je bila dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Leta 2011 ji je španska vlada podelila odlikovanje red Izabele Katoliške za zasluge povezovanja na področju kulture med Slovenijo in Španijo.

Od 1. oktobra 2017 dalje je prorektorica Univerze v Ljubljani za področje pedagoškega dela.