prof. dr. Vesna Dmitrović.jpgProf. dr. Tanja Dmitrović je redna profesorica za področje trženja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 1998 tudi doktorirala. Del doktorskega študija je opravila v ZDA na Massachusetts Institute of Technology. Na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani je v preteklosti opravljala številne funkcije, med drugim predstojnice Katedre za trženje. V obdobju 2001-2007 je vodila projekt pridobivanja mednarodnih akreditacij. V okviru dodiplomskega in podiplomskega študija predava predmete s področja trženja in oskrbnih verig. Njeno raziskovalno delo posega na različna področja trženja in turizma, s podjetji pa projektno sodeluje predvsem pri razvoju novih izdelkov, trženjskih strategij in analiz trga. Rezultate raziskovalnega dela publicira v uglednih znanstvenih in strokovnih publikacijah ter redno sodeluje na mednarodnih znanstvenih srečanjih. V 2016 je bila imenovana za nacionalno koordinatorko za Slovenijo pri European Marketing Academy. 

Od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2021 je bila izvoljena za prorektorico Univerze v Ljubljani za področje prenosa znanja.