prorektorica red. prof. dr Barbara NovakProf. dr. Barbara Novak je redna profesorica za civilno in gospodarsko pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Njeno pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo je usmerjeno na področje družinskega prava, prava osebnostnih pravic in temeljev civilnega prava.

Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani se je zaposlila leta 1995 po dvoletnem pripravništvu na Višjem sodišču v Ljubljani in opravljenem pravniškem državnem izpitu. Doktorirala je leta 1999 in bila deset let kasneje izvoljena v naziv redne profesorice. Pod njenim mentorstvom je svoj študij zaključilo že več kot 200 diplomskih, magistrskih in doktorskih študentov.

V okviru fakultete in univerze je opravljala številne funkcije, med drugim je bila predstojnica Katedre za civilno pravo in članica Habilitacijske komisije Univerze v Ljubljani. Bila je dolgoletna članica Sveta za otroke in ekspertne skupine Strokovnega sveta za družino pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, članica strokovne skupine pri CEFL (Commission on European Family Law), članica ECTIL (European Centre of Tort and Insurance Law, Dunaj) v partnerstvu z Inštitutom za Evropsko odškodninsko pravo pri Avstrijski akademiji znanosti (Institute for European Tort Law of the Austrian Academy of Sciences), dopisna članica Centra za družinsko pravo v Cambridgeu (Cambridge Family Law Centre), članica mednarodnega uredniškega odbora revije FamRZ (Zeitschrift für das gesamte Familienrecht), članica Znanstvenega združenja za družinsko pravo (Wissenschaftliche Vereinigung für Familienrecht e. V., Bonn), članica delovne skupine Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pri pripravi novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 2004 in pri pripravi novega Družinskega zakonika, svetovalka Ustavnega sodišča RS, vodja temeljnega in ciljnega raziskovalnega projekta, avtorica številnih znanstvenih prispevkov, komentarjev zakonov, učbenikov in monografij. Sodeluje z mnogimi univerzami in raziskovalnimi institucijami v tujini. Leta 2018 je prejela priznanje Pravne fakultete Univerze v Ljubljani za zasluge pri razvijanju znanstvenega dela.

Od 27. novembra 2018 do 30. septembra 2021 je bila izvoljena za prorektorico Univerze v Ljubljani za področje pedagoškega dela.