Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija. Komisija podeli največ 12 nagrad. Pri tem pa skrbi, da so med nagrajenimi ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani. 


Prešernova nagrada se podeli študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija in predložena v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini. Vsak študent lahko dobi v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija  eno samo univerzitetno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za leto 2008 prejmejo: