Mojca Jež, univerzitetna diplomirana biotehnologinja, se je po končani gimnaziji Bežigrad leta 2004  vpisala na novo ustanovljen univerzitetni študij Biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v četrtem letniku je pričela z raziskovalnim delom v okviru diplomske naloge na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko medicino  pod mentorstvom doc. dr. Miomirja Kneževića in somentorstvom doc. dr. Primoža Rožmana. Po končanem četrtem letniku, je brez vpisa absolventskega staža, tudi uspešno diplomirala. Zdaj je vpisana na podiplomski študij Biomedicine na Univerzi v Ljubljani in kot mlada raziskovalka zaposlena na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. V svoji doktorski nalogi nadgrajuje raziskovalno delo diplomske naloge – to je izolacija, karakterizacija in biologija matičnih celic z embrionalnimi lastnostmi, ki se nahajajo v odraslih tkivih človeka.

V kostnem mozgu odraslega človeka se nahaja več vrst matičnih celic, zadnje raziskave pa kažejo, da se med njimi nahaja tudi subpopulacija malih matičnih celic z embrionalnimi lastnostmi, ki  jih je težko osamiti in dejansko dokazati. Mojca se je v svoji raziskovalni nalogi posvetila prav tem celicam. Dokazala je, da celice izolirane iz človekovega kostnega mozga izražajo embrionalne označevalce. Nato je te celice z gojenjem v izbranem gojišču z dodatkom rastnih dejavnikov razvila v velike, jajčnim celicam podobne celice. Analiza izražanja genov je pokazala, da se prepisujejo geni, ki so sicer značilni za oogenezo. Dobljeni rezultati potrjujejo, da se v kostnem mozgu odraslih oseb nahaja populacija matičnih celic z embrionalnimi lastnostmi. Od matičnih celic z embrionalnimi lastnostmi, ki jih je mogoče izolirati iz odraslih tkiv, si biomedicina veliko obeta, saj jih bo v prihodnosti mogoče namnožiti in diferencirati v ustrezna tkiva ter implantirati v paciente.