Mentor: zasl. red. prof. dr. Lojze Sočan   
Somentor: red. prof. dr. Marjan Svetličič

Prejemnik Prešernove nagrade na UL je Marko Lovec, diplomant univerzitetnega študijskega programa Politologija – smer mednarodni odnosi, z delom: Moderna med trgom in državo.

Marko Lovec se je rodil 8. decembra 1984 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli je obiskoval II. Gimnazijo Maribor, kjer je leta 2003 maturiral. Nato se je vpisal na študij politologije, smer Mednarodni odnosi, na Fakulteti za družbene vede, ki ga je leta 2008 zaključil z odličnim diplomskim delom. Trenutno obiskuje magistrski program Mednarodni odnosi na Fakulteti za družbene vede.
 
Delo Marka Lovca Moderna med trgom in državo z vsebinsko povezanim pregledom mednarodno priznanih teoretičnih in konceptualnih utemeljitev prispeva k razumevanju moderne dobe s poudarkom na zgodovinskem razvoju moči in odnosov med trgom in državo, ki izhaja iz preteklih in sedanjih institucij moči na makro in mikro ravni. Delu lahko znotraj družboslovja priznamo znanstveno odličnost. Iz dela veje občutek, da avtorja k ustvarjanju vodi dejanska težnja po spoznanju in razumevanju razmerja med trgom in državo. Citirano iz dela: »Neznanje in nezaupanje oziroma nepopolno manipulativno in sugestivno znanje in zaupanje so viri hierarhične dominacije. Tega se dobro zavedajo tudi oglasna sporočila, ki na podlagi tega, kar vemo in komur zaupamo, vedno znova ustvarjajo hierarhije zaupanja in znanja. Če bi obstajal homo economicus, oglasnih sporočil seveda ne bi poznali. Ker pa homo economicus nima življenja, je življenje realnih ljudi polno sublimnih oglasnih sporočil. Velja pa tudi obratno: zelo pogosto se komu v današnjem svetu zdi, da živi v oglasnem sporočilu za samega sebe.«