Tanja Tomšič je bila rojena 8. julija 1983 v Novem mestu. Po končani osnovni šoli, se je vpisala na Srednjo šolo Josip Jurčič Ivančna Gorica. Od takrat je bila tudi Zoisova štipendistka. Program gimnazijski maturant je leta 2002 zaključila kot zlati maturant. Svoje izobraževanje je nadaljevala na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani. V času študija se je redno udeleževala poletnih taborov in študentskih kongresov ter sodelovala pri nekaterih projektih. Junija 2008 je diplomirala.