Tina Trdan se je rodila 15. oktobra 1983 v Ljubljani. Osnovno šolo je obiskovala v Ribnici in jo končala kot odličnjak Levstikovec. Po zaključeni srednji šoli na Gimnaziji Želimlje je leta 2002 opravila maturo kot zlati maturant. Še isto leto se je vpisala na Fakulteto za farmacijo, Univerze v Ljubljani, kjer je maja 2008 diplomirala z odlično oceno. V času študija se je udeleževala poletnih taborov in študentskih kongresov ter sodelovala pri nekaterih projektih.