Nina Erčulj je pripravila nov vektor – krožno molekulo DNA, ki se lahko podvojuje hkrati z gostiteljsko celico in prenaša genetske informacije, ki jih vanjo vstavimo v laboratoriju. Novi vektor je namenjen za pripravo rekombinantnih proteinov v bakterijah. Pri svojem delu je izhajala iz vektorja pSB1, ki v sintezni biologiji predstavlja izhodiščni vektor, a mu manjkajo uporabne lastnosti za pripravo točno določenih proteinov na osnovi vstavljene DNA. Za prilagoditev vektorja je v izhodiščni vektor z zapletenim postopkom zapored vstavila tri sintetične segmente DNA, ki so vektor iz klonirnega spremenile v ekspresijski. Ta združuje več lastnosti, ki bi jih lahko s pridom izkoristili številni raziskovalci. Najpomembnejša lastnost novega vektorja je, da je sestavljen iz modulov, ki jih je mogoče poljubno menjati in s tem prilagajati lastnosti vektorja potrebam posameznega poskusa. Razen tega je mogoče s preprostim postopkom na ravni DNA spremeniti lokalizacijo rekombinantnega proteina v celicah – lahko je v bakterijski citoplazmi ali v periplazmi. Da vektor res deluje, je dokazala s tem, da je vanj vstavila zapis za protein cistatin, ki so ga s pomočjo novega vektorja bakterije sintetizirale v topni in biološko aktivni obliki. Delo Nine Erčulj je prvo s tega področja na fakulteti in predstavlja osrednji del članka, ki je v tisku v uveljavljeni tuji raziskovalni reviji.