Naslov dela: Simulacija trka prototipnega vozila Student Roadster
Mentor: doc. dr. Jernej Klemenc
Somentor: prof. dr. Matija Fajdiga 

Po končani Gimnaziji Vič se je Ana Bižal leta 2002 vpisala na univerzitetni študij Fakultete za strojništvo v Ljubljani. V tretjem letniku je izbrala konstrukcijsko mehansko smer študija. V letu 2006 se je pridružila skupini študentov, ki je v okviru Katedre za strojne elemente in razvojna vrednotenja ter Centra za razvojna vrednotenja izpeljala projekt prototipnega vozila Student Roadster. S tega področja je opravila tri projektno-seminarske naloge ter raziskavo, ki jo je prijavila na razpis za Prešernovo nagrado. Svoje delo je predstavila tudi na svetovnem kongresu FISITA 2008 v Münchnu in v študentskem programu in prejela nagrado za drugi najboljši prispevek na konferenci.
V delu za Prešernovo nagrado je ga. Bižal s pomočjo profesionalnega programskega paketa, ki omogoča simulacijo obnašanja vozila v pogojih ekstremnih obremenitev, simulirala trk razvijanega vozila. S pomočjo eksperimenta je ocenila ujemanje simulacij in dejanskih deformacij izdelkov, ki so obremenjeni z ekstremnimi mehanskimi obremenitvami. Za vozilo Student Roadster je ovrednotila obnašanje vitalnih elementov, ki prevzemajo energijo v prvih fazah trka vozila. Na koncu je izvedla še simulacijo čelnega trka celotnega vozila v nepremično oviro in dokazala, da razvijano vozilo izpolnjuje relevantne standarde.