Naslov dela: Sistem za detekcijo ovir pri vožnji mobilnega robota na osnovi kamere z vgrajenim slikovnim procesorjem
Mentor: izr.prof. dr. Janez Diaci 

Lovro Kuščer se je rodil 19. oktobra 1983 v Novem mestu. Osnovno šolo je zaključil leta 1998 v Leskovcu pri Krškem. Leta 2002 je maturiral s pohvalo na Gimnaziji Brežice. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani leta 2008 in tu nadaljuje tudi svoj podiplomski študij. Njegovo delo za Prešernovo nagrado obravnava raziskave in razvoj senzorskega sistema na osnovi laserske profilometrije, ki omogoča mobilnemu robotu sprotno zaznavanje ovir med vožnjo po ravni podlagi. Sistem, ki ga sestavljajo laserski črtni projektor, digitalna kamera z vgrajenim slikovnim procesorjem in mikroračunalnik, lahko izmeri in analizira v eni sekundi do 200 tridimenzionalnih profilov objektov v prostoru pred robotom. Lovro Kuščer je samostojno razvil in implementiral algoritem detekcije ovir na osnovi analize zajetih profilov ter algoritma vodenja, ki omogočata izogibanje oviram in sledenje steni. Z razvitim senzorskim sistemom in robotom je opravil vrsto eksperimentov, s katerimi je demonstriral njuno funkcionalnost in analiziral njune zmogljivosti. Pri svojem delu je ustvarjalno uporabil širok spekter teoretičnih in praktičnih znanj s področij laserske tehnike, mehatronike, digitalne elektronike in računalništva. Razviti sistem je mogoče uporabiti v aplikacijah na področju avtomatizacije sistemov notranjega transporta v gospodarstvu.