Špela Oman se je rodila 2. januarja 1984 v Ljubljani. Po maturi na Škofijski klasični gimnaziji se je jeseni 2002 vpisala na dvopredmetni študij slovenskega in španskega jezika s književnostma na Filozofski fakulteti in junija 2008 diplomirala z delom Prešernova recepcija španskega in portugalskega baroka. Leta 2006 je v okviru Seminarja slovenskega jezika, literature in kulture nastopila na literarnem večeru Mesto v pesniku-pesnik v mestu, leta 2007 pa pod mentorstvom asist. dr. Maje Šabec sodelovala pri skupinskem prevodu Fuentesove kratke zgodbe Oba bregova in se vpisala na vzporedni študij dramaturgije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. V letošnjem šolskem letu je zaposlena kot profesorica španščine na Škofijski klasični gimnaziji in vpisana na podiplomski študij španske književnosti.

Prešernova recepcija španskega in portugalskega baroka, nastala pod mentorstvom izr. prof. Irene Novak Popov in red. prof. dr. Branke Kalenić Ramšak, odpira doslej neznano in neraziskano vprašanje o poeziji slovenskega klasika Franceta Prešerna. Dvig na visoko estetsko raven je slovenski pesnik dosegel tako, da je v skrajšani sintezi integriral vrhunce dotedanje evropske poezije in s tem nadomestil evolucijske primanjkljaje slovenske. Diplomsko delo Špele Oman je prva celovita raziskava zapletenih posredovanj in izvirnih načinov sprejemanja španskega in portugalskega pesniškega baroka pri nas. Odločilno vlogo pripisuje tedaj največjemu poznavalcu književnosti Matiji Čopu, ki je sistematično zbiral in raziskoval špansko in portugalsko književnost ter z najboljšimi deli seznanjal prijatelja Prešerna. Recepcijo obeh je krepilo spoznanje, da so se tudi nemški pesniki in teoretiki z navezavo na dosežke španskega »zlatega veka« osvobajali racionalističnega duha klasicizma in usmerjali v romantiko. Jedro raziskave je analiza tistih Prešernovih pesmi, v katerih so prepoznavne sorodnosti z baročnimi idejami, temami, motivi, retoriko, komopzicijskimi in oblikovnimi rešitvami v poeziji Queveda, Calderóna, Lopeja de Vege, Camoesa in Cervantesa. Poglobljena primerjalna analiza predstavlja naravno vključevanje odličnih tujih predlog, s katerimi se je obogatil estetski profil slovenskega pesnika. Izvirno znanstveno delo Špele Oman, ki bo objavljeno tudi v znanstveni periodiki, pomeni tehten prispevek v literarnovedno slovenistiko, hispanistiko in medkulturno primejalno književnost.