Blaž Jelenc se je rodil v Ljubljani decembra leta 1981. Odraščal je za Bežigradom v Ljubljani, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Po opravljeni maturi na Gimnaziji Šentvid je pričel s študijem geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2006 diplomiral. Zaradi vedno večjega zanimanja za matematiko se je odločil še za vzporedni študij matematike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral 2. julija 2008 z odlično oceno.

Tema nagrajenega dela, ki ga je Blaž Jelenc pripravil pod mentorstvom izr. prof. dr. Janeza Mrčuna, je teorija glavnih G-svežnjev nad topološkimi prostori, s poudarkom na konstrukciji in študiju osnovnih lastnosti univerzalnega glavnega G-svežnja topološke grupe G. Ta teorija ima pomembne aplikacije v algebrski topologiji, diferencialni geometriji in matematični fiziki.

V prvih treh poglavjih dela, ki je napisano na visoki jezikovni ravni in kot tekoče berljiva ter razumljiva celota, Blaž Jelenc matematično neoporečno, zrelo in poglobljeno predstavi klasično klasifikacijo glavnih G-svežnjev in jo ilustrira na mnogih primerih. V četrtem poglavju to klasifikacijo na izviren način razširi na glavne G-svežnje nad topološkimi pari, s katerimi med drugim opiše homotopske grupe klasifikacijskega prostora topološke grupe G, hkrati pa tudi izpelje novo interpretacijo naravnega izomorfizma med n-to homotopsko grupo klasifikacijskega prostora grupe G in (n-1)-vo homotopsko grupo topološke grupe G. Omenjeni opis homotopskih grup klasifikacijskih prostorov je primeren tudi za študij homotopskih grup bolj splošnih singularnih prostorov orbit Liejevih grupoidov.