Naslov dela: INTEGRACIJA mikroRNA (miRNA) V GENSKE MREŽE PRI KRONIČNI LIMFOCITNI LEVKEMIJI
Mentorica: doc. dr. Tanja Kunej

univerza ifp 021209 03Eva Čeh, rojena 20.4. 1986 v Ljubljani, se je po opravljeni maturi na gimnaziji Bežigrad vpisala na študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti. Leta 2008 je pod mentorstvom prof. dr. Romana Jerale sodelovala v zmagovalni ekipi slovenskih študentov na mednarodnem tekmovanju iz sintezne biologije iGEM na univerzi MIT v Bostonu. Po končanem četrtem letniku je pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kunej diplomirala z odliko. Od oktobra je vpisana na podiplomski študij bioznanosti, ima status mlade raziskovalke in posveča svoje zanimanje medvrstnim razlikam tumorigenosti mlečne žleze.

Naslov raziskovalnega dela avtorice EVE ČEH, BF je: Integracija mikroRNA (miRNA) v genske mreže pri kronični limfocitni levkemiji, ki je bilo izdelano pod mentorstvom doc. dr. Tanje Kunej.

Eva Čeh je v raziskovalni nalogi zbrala vse dosedanje informacije o genetski pogojenosti kronične limfocitne levkemije in jih vsebinsko povezala v prvo podatkovno zbirko poznanih genetskih sprememb pri kronični limfocitni levkemiji. Zbirka obsega informacije več kot 250 publikacij o več kot 2000 lokusih, povezanih s to boleznijo. Analizirala je podatke sedmih različnih študijskih pristopov; od živalskih modelov, transkriptomike do mirnomike. Z uporabo različnih bioinformacijskih metod ter metod sistemske biologije je nato identificirala genske lokuse, ki so povezani s povečano verjetnostjo za razvoj te bolezni. Z integracijo vseh podatkov je predpostavila novo vlogo, povezave in variabilnost genov in miRNA pri KLL ter jih vizualizirala v genskih mrežah.
 
Identificirane genetske lokuse je sedaj možno testirati v kliničnih študijah, rezultati raziskave pa bodo pomembno prispevali k boljšemu razumevanju genetskega ozadja te bolezni in vlogi uravnavanja izražanja genov preko miRNA pri njenem razvoju. Prikazan sistemski pristop bo mogoče aplicirati pri analizi drugih poligenskih bolezni in fenotipskih lastnosti.