Naslov dela: VPLIV ELEKTROGENSKE TERAPIJE Z UTIŠANJEM K-RAS NA CELICE IN TUMORJE KARCINOMA DEBELEGA ČREVESA LoVo
Mentorica: prof. dr. Maja Čemažar

BOŠTJAN MARKELC, rojen sem bil 04.12.1985 v Novem mestu. Osnovno šolo sem obiskoval v Trebnjem in jo zaključil leta 2000, nato sem šolanje nadaljeval na Gimnaziji Novo mesto, kjer sem maturiral leta 2004. Leta 2009 sem na Biotehniški fakulteti, članici Univerze v Ljubljani, diplomiral iz Biologije (molekularno – biološka smer). V diplomski nalogi sem raziskoval vpliv elektrogenske terapije z utišanjem K-ras na celice in tumorje karcinoma debelega črevesa LoVo. Trenutno sem zaposlen kot mladi raziskovalec na Onkološkem inštitutu Ljubljana, na Oddelku za eksperimentalno onkologijo, kjer delam doktorat na področju učinkov elektrokemoterapije in elektrogenske terapije na tumorsko in normalno žilje.

Predstavitev:
Rak debelega črevesa se po incidenci uvršča med najpogostejše vrste raka. Mutacija onkogena K-ras se pojavlja pri 30-60 % primerov. K-ras je membranski protein, ki v celici skrbi za aktivacijo proteinov, ki sodelujejo pri delitvi, apoptozi in diferenciaciji celic. Aktivira se le začasno, kot odgovor na signale, pri mutirani različici pa je protein K-ras trajno aktiviran, zato predstavlja utišanje izražanje gena K-ras s pomočjo specifičnih nukleotidnih zaporedij privlačen in nov način zdravljenja raka debelega črevesa. Boštjan Markelc je v raziskavi, katere mentorica je bila izr. prof. dr. Maje Čemažar, preverjal delovanje različnih kratkih dvoverižnih RNA molekul, usmerjenih proti onkogenu K-ras, na izražanja tega gena pri celicah in tumorjih karcinoma debelega črevesa ter njihovo terapevtsko učinkovitost. Za vnos nukleinskih kislin v tumorske celice je uporabil elektroporacijo (elektrogenska terapija). Rezultati raziskave so pokazali, da je elektrogenska terapija zmanjšala količino mRNA, ki kodira za K-ras in količino proteinov K-ras ter tudi preživetje celic. Značilen protitumorski učinek je bil dosežen tudi na čvrstih podkožnih tumorjih. Ugotovitve raziskave kažejo na možnost uporabe elektrogenske terapije kot dopolnitvene terapije standardnih načinov zdravljenja raka debelega črevesa, kadar je prisotna mutacija gena K-ras.