Naslov dela: BIVAKI KOT DEL TURISTIČNE INFRASTRUKTURE
Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič
Somentorica: doc. dr. Alenka Fiktak

univerza ifp 021209 04Matej Rozman je bil rojen 9. septembra 1978. Leta 2001 je zaključil Visokošolski študij na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, program gradbeništvo, konstrukcijska smer. Leta 2002 je nadaljeval z zaporednim študijem na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Študij je junija 2009 zaključil z diplomskim delom »Bivaki kot del turistične infrastrukture« pod mentorstvom prof. mag. Petra Gabrijelčiča in s pomočjo somentorice doc.dr. Alenke Fikfak.

V diplomski nalogi je predstavljen prostorski vidik snovanja turističnega omrežja, ki se navezuje na obstoječo turistično infrastrukturo, hkrati pa služi kot ogrodje novim turističnim vizijam. Ekološko zdrav način bivanja in življenja pridobiva na pomenu kot temeljna usmeritev trajnostno naravnane politike v širšem merilu. Celovit pristop, ki je pomemben za vzpostavitev omrežja turističnih poti, zajema odčitane prednosti in omejitve za umestitev izbrane aktivnost, kar je nalogi preverjeno na nivoju občine Postojna. Koncept mreženja poti predvideva, da se uporabnik omrežja turističnih poti na večdnevni turi posluži tudi nastanitvenih kapacitet, ki so zasnovane kot bivaki. To so objekti, ki služijo kot oporne točke pri premagovanju izbrane poti. Njihova značilnost je umeščenost v naravno okolje. S prostorskimi doživetji pester in trajnostno naravnan turistični produkt prispeva k vsebinsko bogatejšemu razvoju prostora.