Naslov dela: Nova generacija sistemov za upravljanje virov energije v letalih  na električni pogon
Mentor: prof. dr. Andrej Žemva

univerza ifp 021209 05Jure Tomažič je bil rojen 19. novembra 1985 v Ljubljani. Po končani osnovni šoli je obiskoval gimnazijo Veno Pilon v Ajdovščini, kjer je leta 2004 tudi maturiral. Šolanje je nadaljeval na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, smer Avtomatika, Inteligentni sistemi. Leta 2009 je diplomiral s področja uporabe elektronike v letalih na električni pogon. Trenutno je kot mladi raziskovalec zaposlen v tovarni ultralahkih letal in nadaljuje doktorski študij na Fakulteti za elektrotehniko. Ukvarja se s proučevanjem in razvijanjem elektronskih sistemov za uporabo v letalstvu.
V zadnjih letih namreč potekajo v svetu in pri nas intenzivne raziskave na področju električnih in hibridnih pogonov vozil in plovil v cestnem, vodnem in zračnem prometu. Pri tem je eden ključnih izzivov kako učinkovito shranjevati in upravljati z razpoložljivo električno energijo.

Kandidat v delu "Nova generacija sistemov za upravljanje virov energije v letalih na električni pogon", ki ga je pripravil pod vodstvom mentorja prof. dr. Andreja Žemve, opisuje učinkovit in inovativen sistem za polnjenje in vzdrževanje Li-polimernih akumulatorjev za električni pogon ultralahkega letala Taurus. Na podlagi analize zahtev za vzdrževanje polimernih akumulatorjev je zasnoval napredno topologijo močnostnega stikalnega pretvornika. Pri tem je uporabil tehniko prepletenega krmiljenja dvofazne izvedbe pretvornika, s katerim zmanjša valovitost toka in obenem doseže visoko stikalno frekvenco, ter posledično manjšo potrebno kapacitivnost in induktivnost izhodnega filtra pretvornika. Vse rešitve je predhodno preveril tudi s simulacijskim modelom.

Predlagano delo odlikuje jasno predstavljen problem, ki izhaja iz realnih potreb na področju električnega pogona letala, kakor tudi obvladovanje širokega teoretičnega znanja s področja močnostne elektronike, regulacijske tehnike in mikrokrmilniških sistemov. Posebno težo daje delu poleg poglobljene teoretične obravnave problema tudi praktična izvedba naprave in njena uporabnost.