Naslov dela: IDENTIFIKACIJA POTENCIALNIH TARČ ZDRAVILNIH UČINKOVIN V PROCESU JEDRNEGA PRENOSA VIRUSA HIV
Mentorica: prof. dr. Brigita Lenarčič
Somentor: prof. dr. Andrej Šali

Peter Cimermančič, rojen 19. 7. 1985, se je po končani maturi na novomeški gimnaziji vpisal na študijski program biokemije na FKKT. Znanstveno pot je pričel s spoznavanjem osnovnih metod celične biologije in encimske kinetike  v laboratoriju prof. dr. Brigite Lenarčič, nato kot član slovenske ekipe iGEM, ki je leta 2007 na MIT osvojila prvo mesto v kategoriji medicina, nadaljeval raziskovanje na področju sintezne biologije, lani pa se posvetil področju bioinformatike na Univerzi v Kaliforniji v San Franciscu (UCSF) v laboratoriju dr. Andreja Šalija. Študij nadaljuje kot podiplomski Študent bioinformatike in biofizike na University of California San Francisco.

Njegovo diplomsko delo, opravljeno pod mentorstvom prof. dr. Brigite Lenarčič in somentorstvom prof. dr. Andreja Šalija, predstavlja drugačen, nov pristop k odkrivanju zdravila zoper virusa HIV, saj se ne osredotoči le na posamezno komponento ali dogodek pri okužbi s tem virusom, temveč zbere in poveže večje količine že znanih podatkov in nato na podlagi teh z uporabo že obstoječih in lastnih, na novo razvitih orodij bioinformatike napove in analizira nove možne tarče zdravilnih učinkovin. Ti izsledki sedaj služijo kot temelj pri nadaljnjem eksperimentalnem delu več raziskovalnih skupin z UCSF.