Naslov dela: Identifikacija modalnih parametrov strukture z uporabo zvezne valčne transformacije
Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: doc. dr. Janko Slavič 

univerza ifp 021209 08Martin Česnik se je rodil leta 1985. Kot Zoisov štipendist se je po maturi na Gimnaziji Postojna vpisal na univerzitetni študij Fakultete za strojništvo. Med dodiplomskim izobraževanjem je bil demonstrator pri predmetu Dinamika in v okviru Laboratorija za dinamiko strojev in konstrukcij tudi sodeloval pri raziskovalnem delu. Leta 2009 je pod mentorstvom prof. dr. Mihe Boltežarja in somentorstvom doc. dr. Janka Slaviča diplomiral in kot mladi raziskovalec pričel podiplomski študij na Fakulteti za strojništvo UL.

Raziskava Martina Česnika se ukvarja z uporabo zvezne valčne transformacije pri eksperimentalni modalni analizi dušenega mehanskega sistema z več prostostnimi stopnjami. V aplikativni namen je izdelana lastna programska oprema, ki omogoča izvedbo eksperimenta, obdelavo zajetih signalov in simulacijo rekonstruiranih lastnih oblik sistema. Ustreznost razvite metodologije je potrjena na enostavnem jeklenem nosilcu, njena uporabna vrednost pa je predstavljena z modalno analizo horizontalnega repa ultralahkega letala. Raziskovalne ugotovitve je v letu 2008 kot soavtor predstavil na znanstveni konferenci Kuhljevi dnevi. V letu 2009 je kot soavtor v SCI indeksirani reviji Strojniški vestnik objavil znanstveni prispevek.