Univerza v Ljubljani s podeljevanjem nagrad za najboljša dela spodbuja kakovost znanstveno-raziskovalne in umetniške dejavnosti študentov do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija. Komisija podeli največ 12 nagrad. Pri tem pa skrbi, da so med nagrajenimi ustrezno upoštevana predložena dela z vseh področij študija na Univerzi v Ljubljani.

Prešernova nagrada se podeli študentom za samostojna dela, ki so izdelana v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija in predložena v predpisani obliki. Predlagana so lahko dela, ki izrazito presegajo redne študijske zahteve in so napisana v strokovno neoporečni slovenščini. Vsak študent lahko dobi v času študija do zaključene 2. bolonjske stopnje izobrazbe oz. enovitega magistrskega študija  eno samo univerzitetno nagrado, ne glede na to, ali je delo individualno ali skupinsko.

Govor prof. dr. Marije Kosec na podelitvi Prešernovih nagrad

Prešernove nagrade Univerze v Ljubljani za leto 2010 prejmejo:

Skupinski projekt/razstava »ČAKAJOČI«, študenti 4. letnika kiparstva:

Katja BOGATAJ, Polona ČERNE, Pavel EKRIAS, Neža JURMAN, Ana KERIN, Miha MAKOVEC, Barbara PINTAR, Lan SEUŠEK
Mentor: doc. Alen Ožbolt

katjabogatajplonacernenezajurmananakerinmihamakoveclanseusek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sara JAVORNIK CREGEEN

Naslov dela: Diferencialno izražanje genov hmelja po okužbi z glivo
Verticillium albo-atrum
Mentor: doc. dr. Jernej Jakše

 

Sasa_batisticSaša BATISTIČ

Naslov dela: Razvoj proučevanja managementa človeških virov in uspešnosti s pomočjo analize sosklicevanja
Mentor: doc. dr. Robert Kaše

 

jana_kocjanJana KOCJAN

Naslov dela: Idejni načrt za hišo literature v Ljubljani
Mentor: prof. Miloš Florijančič
Somentor: asist. Mitja Zorc, u.d.i.a.

 

kaja_klobasKaja KLOBAS

Naslov dela: Anarhistična ideja v družbeni in politični misli Noama Chomskega
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Pikalo

 

Gregor LORBEK

Naslov dela: Ugotavljanje vpliva S-adenozilmetionina na aktivnost Tiopurin-S-metiltransferaze v eritrocitih zdravih preiskovancev
Mentor: doc. dr. Nataša Karas Kuželički
Somentor: asist. dr. Miha Milek

Saša JEREB

Naslov dela: Razvoj od mutacij neodvisnega zaznavanja virusa HIV
Mentor: prof. dr. Roman Jerala

spela_spenkoŠpela ŠPENKO

Naslov dela: Dvoje pristopov k superalgebram
Mentor: prof. dr. Matej Brešar


 

klemenrupnikKlemen RUPNIK

Naslov dela: Vrednotenje dinamičnih lastnosti uporovnih temperaturnih zaznaval po metodi z notranjim vzbujanjem
Mentor: izr.prof. dr. Ivan Bajsić
Somentor: doc. dr. Jože Kutin

 

 

jurevugaJure VUGA

Naslov dela: Interpretacija Botticellijeve Pomladi v misterijskem kontekstu
Mentorja: izr. prof. dr. Martin Germ, doc. dr. Igor Škamperle

 

 

sarahabjanMiodrag JANIĆ in Sara HABJAN

Naslov dela: Izboljšanje funkcijskih in morfoloških lastnosti arterijske stene z nizkim odmerkom fluvastatina pri preiskovancih srednjih let
Mentorja: prof. dr. Mišo Šabovič in Mojca Lunder, dr. med.

 

 

anamartinjakAna MARTINJAK

Naslov dela: Teorija Hannah Arendt o totalitarizmu in njena recepcija na Slovenskem
Mentor: doc. dr. Bojan Žalec

 

 

 

 

Obrazložitve