FILOZOFSKA FAKULTETA


GREGA MILHARČIČ

se je rodil leta 1984 v Postojni, kjer je leta 2003 maturiral na gimnaziji. Istega leta se je vpisal na enopredmetni študij splošnega jezikoslovja na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. V obliki individualnega študijskega programa si je še dodatno izbral nekatere predmete na Fakulteti za matematiko in fiziko ter Fakulteti za računalništvo in informatiko in s tem pridobil številna potrebna znanja, ki jih zajema interdisciplinarno področje računalniškega jezikoslovja, ki ga še posebej zanima. Je soavtor dveh prispevkov na mednarodnih jezikoslovnih konferencah, trenutno pa sodeluje na dveh mednarodnih projektih s področja računalniškega jezikoslovja.
Diplomsko delo z naslovom »Samodejna določitev oblikoslovnega tipa jezika«  je kandidat uspešno zagovarjal v poletnem semestru študijskega leta 2011/2012 pod mentorstvom red. prof. dr. Franceta Miheliča. Raziskovalni problem je avtor opredelil kot udejanjenje avtomatičnega postopka, ki na osnovi dovolj obsežne besedilne zbirke v poljubnem jeziku omogoča določitev njegovega oblikoslovnega tipa. Kandidat je pri preizkušanju postopka, ki ga je razvil, potrdil hipotezo, da je s samodejnim postopkom oblikoslovni tip jezika dejansko možno zanesljivo določiti na vseh 30 besedilnih zbirkah iz 24 različnih jezikov s katerimi je razpolagal. Udejanjeni postopki in način pridobivanja besedilnih zbirk so izvirni in v veliki meri na področju jezikoslovnih tehnologij prvič rešujejo zastavljeno problematiko.