FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
JAKA PRIBOŠEK

Jaka Pribošek se je rodil 28.11.1987 v Ljubljani. Po zaključeni osnovni šoli na Črnučah je šolanje nadaljeval na Gimnaziji Bežigrad, kjer je leta 2006 uspešno maturiral. Po maturi je vpisal študij strojništva na ljubljanski Fakulteti za strojništvo, smer Mehatronika, mikromehanski sistemi in avtomatizacija. Del svojega študija je kot štipendist Likarjevega sklada opravil na Tehnični univerzi v Münchnu, kjer je pod mentorstvom prof. dr. Tima Lütha in prof. dr. Janeza Diacija izdelal diplomsko delo ter ga z odliko zagovarjal v maju leta 2012. Trenutno je kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za strojništvo na Katedri za optodinamiko in lasersko tehniko, kjer nadaljuje s podiplomskim študijem.


Jaka Pribošek v predloženem delu obravnava problem samodejnega sledenja robotizirane transkutane ultrazvočne sonde gibanju kirurškega instrumenta pri parcialni nefrektomiji.
Za rešitev te naloge Jaka Pribošek uvede nov koncept sledenja, ki temelji na zlivanju podatkov, pridobljenih z analizo ultrazvočnih slik, s podatki iz 6-osnega elektromagnetnega zaznavala. Na teh osnovah samostojno razvije eksperimentalni sledilni sistem in z njim z eksperimenti »in-vitro« dokaže, da tak pristop poveča natančnost in zanesljivost ocene poze instrumenta. Izviren dosežek predloženega dela je tudi nova metoda kalibracije ultrazvočne sonde, ki omogoča pomembno zmanjšanje sistematičnih napak. Predloženo delo izkazuje izjemno širino in poglobljenost nagrajenčevega raziskovalnega pristopa ter multidisciplinarnost uporabljenih znanj. Poleg znanstvene odličnosti izkazuje tudi visoko uporabno vrednost, saj odpira možnosti za pomembne izboljšave na področju minimalno invazivne kirurgije.