FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO, FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Pristop matrične faktorizacije za gradnjo napovednih modelov iz heterogenih podatkovnih virov
MARINKA ŽITNIK
Mentor: prof. dr. Blaž Zupan

Marinka Žitnik se je rodila 23. aprila 1989 v Ljubljani. Tehniško gimnazijo je zaključila na Srednji šoli za elektrotehniko in računalništvo – Vegovi v Ljubljani kot zlata maturantka splošne mature. Študij je nadaljevala na Fakulteti za računalništvo in informatiko ter Fakulteti za matematiko in fiziko na interdisciplinarnem univerzitetnem študijskem programu računalništva in matematike. Julija 2012 je diplomirala z odliko in nadaljuje z doktorskim študijem kot mlada raziskovalka v Laboratoriju za bioinformatiko pod mentorstvom prof. dr. Blaža Zupana.

Današnji svet je preplavljen s podatki. Ekonomija, družboslovje, znanosti o naravi, industrija, komunikacije, omrežja. Prav povsod je podatkov več, kot smo jih z obstoječimi tehnikami sposobni analizirati in razumeti. Med najbolj obetavne raziskovalne smeri podatkovne analitike sodi združena obravnava raznovrstnih podatkovnih virov. Marinka Žitnik v svoji nalogi razvije novo računsko metodo, ki omogoča gradnjo napovednih modelov z elegantnim vključevanjem predhodnega znanja in vseh vrst podatkov, ki se lahko zapišejo v matrični obliki. Pri tem razširi delno nadzorovano matrično tri-faktorizacijo z obravnavo poljubnega števila virov in omejitev in postopkom za ocenjevanje zanesljivosti napovedi. Uporabo tehnike demonstrira na problemu odkrivanja novih genov bakterijske rezistence znane amebe – modelnega organizma, ki je plenilec bakterij, tudi takih, ki so človeku zelo nevarne. Njeni rezultati so osupljivi. Prav vse njene napovedi, ki so jih ovrednotili na partnerski univerzi Baylor College of Medicine iz Houstona, so bile eksperimentalno potrjene.

Z mentorjem Blažem Zupanom je Žitnikova razvita orodja objavila v odlični reviji Journal of Machine Learning Research, v pripravi pa so že trije novi članki, ki poročajo o metodi in njenih uporabah. Žitnikova je tudi izjemna študentka. Svoj štiriletni interdisciplinarni študij računalništva in matematike je zaključila samo mesec in pol po koncu predavanj in je edini študent naše fakultete s povprečno oceno 10,0. Po diplomi, od katere je preteklo komaj nekaj mesecev, je že gostovala na univerzah v Torontu in Londonu, pred dnevi pa se nam je pridružila kot mlada raziskovalka. Na njene uspehe smo izjemno ponosni.