FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
MATEJ HUŠ se je rodil leta 1988 v Celju, kjer je končal I. gimnazijo v Celju. Po dveh nastopih na mednarodni kemijski olimpiadi v letih 2005 in 2006 se je vpisal na študijski program kemija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Vzporedno je vpisal tudi študijski program kemijsko izobraževanje in septembra 2011 z odliko diplomiral na obeh programih z delom Odvisnost potenciala med molekulama vode od lokalnega okolja pod mentorstvom doc. dr. Tomaža Urbiča. Trenutno je kot mladi raziskovalec zaposlen na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, kjer na doktorskem študiju nadaljuje raziskave s področja fizikalno-kemijskih lastnosti anomalnih tekočin. Rezultati dosedanjih raziskav so bili objavljenih v dveh znanstvenih člankih v uglednih revijah, v pripravi pa je že naslednji.

Povzetek dela
Voda je ena najpomembnejših spojin v naravi. Ima osrednjo vlogo v živih bitjih, saj je njihov večinski sestavni del. Predstavlja univerzalno topilo za različne snovi in sodeluje v različnih kemijskih procesih in reakcijah. Ker tvori močne in usmerjene interakcije (tako imenovane vodikove vezi), ima svojevrstne fizikalno-kemijske lastnosti, ki se razlikujejo od večine ostalih topil.  Najočitnejša je višja gostota tekoče faze od ledu, kar omogoča življenje pod zamrznjenimi vodnimi gladinami.  Brez teh lastnosti voda ne bi mogla opravljati svoje funkcije v bioloških sistemih in katalizatorja življenja.

V delu smo študirali, kako se jakost vodikove vezi spreminja s spremembo lokalnega okolja molekule vode. S kvantnomehanskimi metodami smo izračunali jakost potenciala med molekulama vode v odvisnosti od razdalje med molekulama, orientacije obeh molekul in prisotnosti dodatnih molekul vode v bližnji okolici. Odkrili smo kooperativnost vodikove vezi. Učinki vodikovih vezi, ki se tvorijo med sosednjimi molekulami, so aditivni. Vpeljali smo indeks kooperativnosti in antikooperativnosti, ki opiše vpliv okolice na jakost opazovane vodikove vezi. Iz dobljenih podatkov smo postavili empirično funkcijo za opis odvisnosti jakosti vodikove vezi od medsebojne oddaljenosti in prisotnosti dodatnih molekul v okolici. Tako smo pridobili pomembne nove podatke, ki bodo omogočali razvoj boljših teoretičnih modelov vode.