EKONOMSKA FAKULTETA
ANA MATEJA GRULJA se je rodila 5. marca 1968 leta v Ljubljani, kjer je tudi zaključila srednjo šolo. Leta 2004 se je vpisala na dodiplomski študij Javni sektor in ga zaključila leta 2008. Leta 2009 se je vpisala na podiplomski študij Računovodstvo in revizija ter ga leta 2011 z odliko zaključila z nagrajenim delom. Diplomantka je prejela priznanje za študijski uspeh na celotnem dodiplomskem in podiplomskem študiju.


EFEKTIVNA OBDAVČITEV PLAČ V IZBRANIH EVROPSKIH DRŽAVAH
Svetovalec: prof. dr. Mitja Čok
Ana Mateja Grulja je napisala in uspešno zagovarjala delo, v katerem obravnava višino in obdavčitev plač, kar v kontekstu mednarodne ekonomske konkurenčnosti bistveno določa položaj posamezne države. Avtorica je za mednarodno primerjavo poleg Slovenije izbrala še sosednje države: Avstrijo, Italijo, Madžarsko in Hrvaško, ki med seboj tesno gospodarsko sodelujejo, so (ali bodo v bližnji prihodnosti – Hrvaška) članice Evropske unije, hkrati pa si tudi konkurirajo, na primer pri privabljanju sedežev mednarodnih organizacij in neposrednih tujih investicij. Osnovni sklep, ki izhaja iz dela, zato lahko povzamemo v trditvi, da so Slovenija, Hrvaška in Madžarska s svojimi nacionalnimi povprečnimi plačami sicer davčno in zneskovno konkurenčne Italiji in Avstriji, pri višjih plačah pa jima ne morejo konkurirati, kar implicitno tudi pomeni, da so navedene tri države davčno neprivlačne kot destinacije visoko plačanega dela. Delo Ane Mateje Grulja je natančen in temeljit izdelek, v katerega je bilo vloženega veliko truda. Temelji na mednarodno uveljavljeni metodologiji in ustrezni literaturi, ter ima jasno sporočilo snovalcem ekonomske politike.