FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
NATALIJA MAJSOVA
, diplomantka drugostopenjskega študijskega programa Kulturologija – kulturne in religijske študije na FDV, z delom: Alkohol v Sovjetski zvezi: primer filmov obdobja pozne odjuge.
Mentor: izr. prof. dr. Peter Stanović  

Natalija Majsova se je rodila 29. maja 1988 v Moskvi (Ruska federacija). Po gimnaziji, ki jo je končala v Moskvi, je nadaljevala študij na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je v letu 2010 zaključila univerzitetni študijski program mednarodnih odnosov. V študijskem letu 2010/11  se je vpisala magistrski študijski program 2. stopnje Kulturologija – kulturne in religijske študije, ki ga je  9. 9. 2011 zaključila z uspešnim zagovorom magistrskega dela. Trenutno je študentka Interdisciplinarnega doktorskega študija Humanistika in družboslovje na Fakulteti za družbene vede Ljubljana.
Natalija Majsova v svojem magistrskem delu analizira različne pomenske okvire, znotraj katerih se pojavlja alkohol v sovjetskih filmih »pozne odjuge«, se pravi v obdobju, ko je predsednik Hruščov v državi sprožil kampanjo proti alkoholizmu.
Avtorica se predmeta svoje obravnave loteva na izrazito inovativen način, saj še pred samo analizo izbranega vzorca filmov razvija povsem samostojen teoretsko-metodološki aparat. Konkretno gradi na fenomenološki perspektivi, ker pa ta z izjemo nekaj manjših nastavkov sploh nima izoblikovanih analitičnih okvirov, s katerimi se bi lahko lotila analize filmov, kandidatka tega tudi s pomočjo Foucaultovega koncepta arheologije in Bakhtinovega koncepta kronotopa sestavi kar sama. Že ta del naloge je impresiven, v nadaljevanju pa sledi še enako impresiven drugi del, kjer Natalija Majsova svoj raziskovalni nastavek aplicira na vzorec izbranih filmov, ki ji kažejo, da proti-alkoholna kampanja v Sovjetski zvezi ni uspela med drugim tudi zato, ker ni upoštevala, da je bil alkohol konstitutivni del sovjetskega življenjskega sveta, s tem pa prvina, ki je iz družbe ni bilo mogoče izločiti, ne da bi se obenem zamajale še osnovne prvine družbenega nasploh.