PEDAGOŠKA FAKULTETA
ŠPELA DOVŽAN;
Kaj pa ti o tem misliš? Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumov

Špela Dovžan, rojena 1. maja 1987 na Jesenicah, je obiskovala OŠ 16. decembra Mojstrana in šolanje nadaljevala na Gimnaziji Jesenice. Po maturi se je odločila za študij socialne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Tekom študija je bila aktivna v več društvih, tudi v Združenju DrogArt, kjer je sedaj zaposlena.

Diplomirala je pod mentorstvom dr. Špele Razpotnik z delom, ki nosi naslov, Kaj pa ti o tem misliš? Dojemanje brezdomstva med uporabniki spletnih forumov. V teoretičnem delu naloge razdela širok nabor z rdečo nitjo njene naloge povezanih tematik: revščino in socialno izključenost, brezdomstvo, družbeno konstrukcijo realnosti, se posveti različnim platem dojemanja pojava brezdomstva s posebnim podpoglavjem o reprezentacijah brezdomstva v medijih. Posebej analizira raziskovani medij – internetni forum, ki ga razume kot svojevrstno virtualno skupnost. V empiričnem delu razišče, katere teme in na kakšen način se v zvezi z brezdomstvom odpirajo v spletnih diskusijah.
Išče diskurze, ki se v teh diskusijah pojavljajo in jih postavlja ob bok v teoriji že opisanim diskurzom, opazi in opiše pa tudi nekatere povsem nove. Na podlagi ugotovitev poda predloge za delovanje stroke, v njih zajame celo paleto vizij, od sistemskih, preko senzibilizacije javnosti, ne manjka pa ji tudi zamisli, kako bi lahko strokovnjaki v svet virtualnih diskusij kreativno posegali in v njem strokovno delovali.