Predstavitev izkušenj in dobrih praks s prijavami projektov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa

5. december 2023, spletni seminar

Izkušnje in dobre prakse s prijavami raziskovalnih projektov na centralizirane evropske programe so predstavili koordinatorji iz Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Instituta Jožef Stefan in ZRS Koper.

 

Dnevni red in predstavitve z dogodka

Vabilo in program

  • Doc. dr. Marko Šimic, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, INNO2MARE: predstavitev, posnetek
  • Prof. dr. Aleš Holobar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko: HybridNeuro: predstavitev, posnetek
  • Prof. dr. Damjana Drobne, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, ACCORDs: predstavitev, posnetek

 

Objavljena gradiva imajo oznako Creative Commons (CC) v obliki naslednje standardne licence: "priznanje avtorstva" + "nekomercialno" + "pod istimi pogoji".  

Dogodek je bil organiziran v okviru projekta KRPAN - Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih, ki ga sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU.

 krpan logotipi