Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura«, prednostne usmeritve: »Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura«.

mizslogotipS-gifnvp

IZGRADNJA OBJEKTA  INŠTITUTA ZA BIOKEMIJO IN INŠTITUTA ZA BIOLOGIJO CELICE UNIVERZE V LJUBLJANI MEDICINSKE FAKULTETE

Namen projekta je pridobitev novih delovnih prostorov Inštituta za biokemijo in Inštituta za biologije celice Univerze v Ljubljani Medicinske fakultete, ki bodo omogočali nemoteno opravljanje znanstvenoraziskovalne in izobraževalne dejavnosti ter prispevali k izboljšanju pogojev za prenos znanja in dosežkov raziskovalnega dela v klinično prakso in gospodarstvo.

Obravnavani projekt bo okrepil oba inštituta, ki opravljata temeljno in aplikativno raziskovalno delo na področjih biokemije ter molekularne in celične biologije ter jima omogočil še intenzivnejše mednarodno znanstvenoraziskovalno sodelovanje. Rezultati njunih raziskovanj služijo razvoju novih molekularnih tehnologij in boljšemu razumevanju osnovnih mehanizmov, ki vodijo kompleksne procese v celicah. V sodelovanju s klinično stroko inštituta prenašata nove diagnostične tehnologije in metode zdravljenja v klinično prakso in s tem pomembno prispevata k visoki kakovosti molekularne medicine v Sloveniji ter posredno in neposredno tudi k višji kakovosti teh storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru. Obenem preko svojih diplomantov in doktorjev znanosti ter preko sodelovanja z raziskovalci v podjetjih prenašata svoje znanje in odkritja v gospodarstvo. Boljši prostorski pogoji bodo prispevali tudi k boljši organiziranosti in omogočili višjo kvaliteto dela na področju izobraževalne dejavnosti.

Operacija zajema gradnjo novega nadomestnega objekta na mestu odstranjenega južnega trakta na Vrazovem trgu 2 v Ljubljani. Inštituta bosta pridobila nove prostore v skupni velikosti 2.365,45 m2.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja (v EUR): 

Skupna vrednost

5.836.968,80

Od tega:

EU sredstva – Evropski sklad za regionalni razvoj 

5.124.446,99

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

   375.527,20

Lastni viri

   336.994,61

Datum začetka operacije: 1. 12. 2010
Rok za izvedbo operacije je 31. 12. 2014.

Organ upravljanja: http://www.svrk.gov.si/  in http://www.eu-skladi.si/

Kontakt
Univerza v Ljubljani
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana 

tel.: 01 241 85 00
fax.: 01 241 86 60

 

 slika1slika3slika2slika4slika5slika6slika7