Ljubljana, 6. 6. 2014 – V Ljubljani je slavnostno odprtje novogradnje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko. Osrednja govornica je bila predsednica Vlade RS v odstopu mag. Alenka Bratušek. Spregovorili so še rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik, nekdanji rektor Univerze prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, evropska komisarka Máire Geoghegan-Quinn pa je prisotne pozdravila prek video nagovora. Na koncu je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Ivan Svetlik slovesno izročil ključa novih fakultet dekanoma Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo prof. dr. Matjažu Krajncu ter Fakultete za računalništvo in informatiko prof. dr. Nikolaju Zimicu. Ob tem je bilo tudi odprtje fotografske razstave Željka Stevanića z naslovom »Ena informacija: dve fakulteti – ena kemija«.  

 

Leta 1994 je bila FKKT  UL uvrščena v program prioritetnih investicij na področju visokega šolstva. Leta 2000 je bil podpisan  dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo in šport in UL pri izgradnji nove FKKT. Leta 2003 je bil objekt FKKT uvrščen v Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja. Od 2000 do 2003 je bilo analiziranih več možnih lokacij FKKT, od katerih je bila v dogovoru z vodstvom UL izbrana lokacija na Brdu, vodstvo UL pa je v projekt vključilo tudi izgradnjo FRI. MOL je pričela z odkupom zemljišč od lastnikov. Leta 2004 je bil izdelan zazidalni načrt za predvideno območje gradnje na Brdu. Junija 2005 je UL od MOL kupila zemljišča. UL je sprejela odločitev, da se na lokaciji na Brdu gradi skupen objekt za FKKT in FRI. Oktobra 2005 je bil razpisan Javni  arhitekturni natečaj. Ker natečaj ni bil uspešen, je bil junija 2006 razpisan vabljeni arhitekturni natečaj, ki je bil zaključen novembra 2006. V letu 2006 je Vlada RS novogradnjo FKKT/FRI v okviru projekta Politehnika vključila v Operativni program krepitve razvojnih potencialov 2007-2013 na nivoju prednostne usmeritve izobraževalno-raziskovalne infrastrukture. Spomladi 2007 se je začela izdelava projektov, ki so bili zaključeni v letu 2011. Oktobra 2009 so bila pridobljena vsa potrebna gradbena dovoljenja. Junija 2011 je bil objavljen javni razpis za pridobitev izvajalca del, maja 2012 pa podpisana pogodba s SGP Pomgrad d.d. v skupnem nastopu z Begrad d.d. in IMP d.d. za izvedbo GOI del. Marca 2012 je bila podpisana pogodba o sofinanciranju operacije  »Novogradnja UL FKKT in UL FRI«. Operacijo je delno sofinancira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Od novembra 2012 do maja 2014 so bili izvedeni javni razpisi in podpisane pogodbe  za dobavo in montažo pohištvene, laboratorijske in multimedijske opreme. 

Skupna neto površina objektov je 42.046 m2, od tega 10.516 m2  parkirišč.

Neto površina FKKT je 24.882 m2, od tega 7.436 m2 parkirišč. Neto površina FRI      je 13.177 m2 od tega 3.081 m2 parkirišč. V objektih je 8 predavalnic. 

Vrednost investicije je znašala 81.628.958 EUR, od tega 46.410.765 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF), 20.652.722 EUR iz Proračuna RS in 14.565.471 EUR iz ostalih virov.

 

rektor Svetlik predaja ključe rektor Svetlik predaja ključe

 

 

 

 

dekan FTI prof. dr. Nikolaj Zimic, mag. Alenka Bratušek, predsednica Vlade RS, dekan FKKT prof. dr. Matjaž Krajnc na ogledu novih prostorovdekan FTI prof. dr. Nikolaj Zimic, mag. Alenka Bratušek, predsednica Vlade RS, dekan FKKT prof. dr. Matjaž Krajnc na ogledu novih prostorov

 

 

 

 

 

 

 

O projektu UL FKKT in UL FRI foto 2

O projektu UL FKKT in UL FRI foto 1

fkkt smallfri small