Novogradnja, ki se nahaja v neposredni bližini Biotehniške fakultete (Oddelek za agronomijo, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Oddelek za živilstvo in Oddelek za biologijo), omogoča vzpostavitev visokošolskega in raziskovalnega naravoslovnega in tehnološkega kampusa po zgledu odličnih raziskovalnih univerz. Ss tako izobraženim kadrom in izsledki raziskovalnega ter razvojnega dela, ki bo mednarodno primerljivo, bo omogočen učinkovit prenos znanja v podjetniško prakso. V neposredni bližini se nahajata še Tehnološki park Ljubljana Brdo ter Nacionalni inštitut za biologijo.

S preselitvijo fakultet v nove prostore bodo do sedaj najete prostore na drugih članicah Univerze v Ljubljani (Naravoslovnotehniška fakulteta – oddelek za tekstil, Fakulteta za farmacijo, Medicinska fakulteta, Fakulteta za matematiko in fiziko), javnih raziskovalnih institucijah (Inštitut Jožef Stefan, Nacionalni inštitut za kemijo, Inštitut za transfuzijo,) in drugih javnih izobraževalnih ustanovah (Šolski center Ljubljana) najemodajalci lahko uporabljali za opravljanje svoje dejavnosti.

Izgradnja novega visokošolskega in raziskovalnega objekta bo prebivalcem v okolici izboljšala kakovost življenja, saj se bo ta del Ljubljane začel razvijati v nov znanstvenoraziskovalni in mednarodno konferenčni center mesta Ljubljane in Slovenije. To omogoča že obstoječa cestnoprometna infrastruktura (neposredna bližina severne obvoznice, ki predstavlja neposredno povezavo z mednarodnim letališčem), neposredna bližina kongresnega centra MONS (konferenčne in hotelske kapacitete), Tehnološkega parka (že sedaj predstavlja inovativno raziskovalno središče, saj je vanj vključenih okrog 250 podjetij), Biotehniške fakultete UL in Nacionalnega inštituta za biologijo ter študentskih domov.

Ustvarili se bodo pogoji za oblikovanje naravoslovno-tehniškega kampusa po zgledu najboljših univerz v Evropi.
Investicija bo imela ekonomski učinek tudi na prebivalstvo v neposredni okolici, pričakuje se namreč večja vrednost njihovih nepremičnin, oddajanje v najem študentom, gostujočim profesorjem, nove možnosti zaposlitev in opravljanja dejavnosti v spremljajočih prostorih (kavarna in restavracija, konferenčni dogodki …).

In ne nazadnje, lokacija, ki se nahaja v zelenem okolju, na obrobju parka in varovanih površin, bo gotovo vplivala na prijetno in ustvarjalno vzdušje med študenti, pedagoškimi delavci, raziskovalci, skratka vsemi, ki bodo tam študirali in raziskovali. Hkrati lokacija omogoča nadaljnje širitve, saj svet v neposredni bližini ostaja še vedno nepozidan in tako odprt za nove možnosti.