Po kreativni poti do praktičnega znanja II – Univerza v Ljubljani

 

»Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete  » Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« ter prednostne usmeritve 1.3: »Štipendijske sheme«, v okviru potrjene operacije » Po kreativni poti do praktičnega znanja«.

 

eulogoUL logoJavni sklad logo

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je dne 14. novembra 2014 objavil Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja v letu 2015.  

 

Univerza v Ljubljani se je prijavila na Javni razpis z namenom, da študentom omogoči razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj v neposrednem sodelovanju s podjetji. S pomočjo pedagoških mentorjev iz UL in delovnih mentorjev iz podjetij in organizacij z gospodarskega ali družbenega življenja bodo večinoma interdisciplinarni študentski timi iskali kreativne in inovativne rešitve zelo raznolikih praktičnih problemov podjetij. Projekti tako omogočajo študentjom razvijanje  različnih kompetenc, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev, obenem pa tudi prenos znanja v prakso.

V okviru projektov se bodo skladno s pogoji javnega razpisa in naravo problema razvijale idejne rešitve oz. izvedbene študije, analize, raziskave, ki potencialno vodijo do novega izdelka, storitve, inovacije oz. k uvajanju novih ali izboljšanih delovnih procesov, novih pristopov pri delovanju podjetja, prilagajanju trgu in tržnim zahtevam ter drugo, kar prispeva k razreševanju aktualnih potreb gospodarstva.

 

Za sofinanciranje je bilo izbranih 113  projektov s 26 članic v skupni vrednosti  2.606.624,00.

 

V spodnji tabeli so predstavljeni podatki o pridobljenih projektih. 

 

ČLANICA

IME PROJEKTA

VREDNOST PROJEKTA

AKADEMIJA ZA GLASBO

Glasbene urice za najmlajše

21.000,00 €

AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO

Oblikovanje avdio-vizualne predstavitve posestva Trnulja

15.500,00 €

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Praktična uporaba zavrženih materialov s poudarkom na izdelkih tekstilnega porekla

23.800,00 €

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Določitev razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja

26.700,00 €

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Porazdeljen laboratorij uporabnikov

23.800,00 €

AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN OBLIKOVANJE

Inovativni program QTree

26.700,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Oblikovanje modela za pridobivanje podjetniških in razvojnih kompetenc pri študentih naravoslovja

26.700,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Prisotnost bakterije Escherichia coli v kompostu

12.040,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Identifikacija in obvladovanje tveganja mikrobiološke kontaminacije proizvodnega okolja

16.680,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Združevanje akvaponske in algne tehnologije

28.560,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Programsko podprta identifikacija lesa

20.220,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Modifikacija poliakrilatnih smol s silani za visoko kvalitetne in tržno konkurenčne lesne premaze

11.580,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Izdelava hidroponske raztopine iz komposta

18.060,00 €

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Proti antibiotikom odporne in patogene bakterije v vodi pred, v/na in za čistilno napravo Brežice

28.560,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Razširitev prodajnih kanalov produkta BREATHING+

22.380,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Zasnova sodobnih pristopov k informatiki v zdravstvu

24.540,00 €

EKONOMSKA FAKULTETA

Raziskovanje procesa managementa: potencial trženja trajnostnega turizma v Ljubljani

22.250,00 €

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Super mikroklima v bivanjskem prostoru

24.540,00 €

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Pilotna študija umestitve in oblikovanje števca za kolesarje (Pilot Case Study)

26.400,00 €

FAKULTETA ZA ARHITEKTURO

Potenciali, možnosti in preobrazbe urbanih območij v transformaciji – oblikovanje scenarijev razvoja

28.560,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Oblikovanje modela za določanje optimalne uporabe brezpilotnih letalnikov v slovenskem prostoru: pravni in praktični vidiki

26.400,00 €

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Uporabnost brezpilotnih letalnikov v zaščiti in reševanju na občinski ravni

26.400,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Spremljanje stanja in konteksta mobilnega uporabnika

23.800,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

prYde – multimedijska platforma za promocijo dediščine

20.200,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Večjederna optična vlakna

22.080,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Prava frekvenca – korak k nenasilni komunikaciji

20.220,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Optimizacija stroškov porabe energije v nakupovalnih središčih

28.560,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Regulacija sistema obtočnih črpalk na osnovi merjenja zvoka

16.850,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo

24.240,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Razvoj postopkov in tehnologij za izboljšanje procesa laserske direktne litografije

15.050,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Razvoj robotskega invalidskega vozička

26.700,00 €

FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO

Pametna očala v proizvodnji

24.540,00 €

FAKULTETA ZA FARMACIJO

Mikrooblagalnik farmacevtskih pelet

26.400,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Ocena stanja železniških jeklenih mostov s pregledom metodologij za oceno preostale življenjske dobe

28.560,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Razvoj orodij za celovito upravljanje vodovodnih sistemov

28.560,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Možnost uporabe živinskih gnojil in bioloških odpadkov v bioplinarni za proizvodnjo in rabo toplote

28.560,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Ocena stanja in predlogi izboljšav za prehodnost vodnih organizmov na Zgornji Savi

28.560,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Načrtovanje kolesarske in sprehajalne poti v občini Šentrupert

26.400,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Izdelava testne aplikacije za vodenje terenske skice in izdelava sistema za upravljanje geodetskih instrumentov

26.400,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Razvoj in Umeščanje Alternativnih Rešitev za Degradirano Industrijsko okolje – RUARDI vzletišče

22.080,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Oblikovanje konceptualne zasnove vzorčne pametne stavbe v okviru testnega prostora MIC Nova Gorica

28.560,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Idejni projekt idrijske rudarske hiše za današnji čas

28.560,00 €

FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO

Inovativni pristopi izdelave prikazov prostora in analiza otroškega dojemanja le - teh

19.920,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Zaščita in varnost človeka v ekstremnih okoljskih pogojih

24.540,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Uporaba računalniških orodij pri načrtovanju in optimizaciji procesov v kemiji in kemijskem inženirstvu

26.700,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Razvoj nove analitske metode za karakterizacijo celic, bioloških molekul in nanodelcev

22.080,00 €

FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO

Sklopitev kalorimetričnih in kromatografskih tehnik v aplikativne in razvojne namene

20.220,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Izdelava spletnih rešitev za podporo tržnih aktivnosti na Kitajskem trgu v segmentu turizma

26.700,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Inteligentni transport

28.560,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Modeliranje širjenja posebno nevarnih bolezni živil

24.240,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Tretje oko – optimizacija uporabe tovornega prostora s pomočjo nadzornega sistema

26.700,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Statistični modeli za podporo odločanju investitorjev

28.560,00 €

FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Samodejno odkrivanje arbitražnih priložnosti z metodami umetne inteligence

28.560,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Pomorska dediščina v virtualnem okolju

22.080,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Otočna elektrarna z izrabo OVE (obnovljivih virov energije)

22.080,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Brezpilotni letalniki za nadzor in opazovanje iz zraka

22.380,00 €

FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET

Zaznavanje učinkov EMS v prometu z uporabo programirljivega radia

28.560,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Turistični vodič na podlagi igre »Lov za skritim zakladom«

22.250,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Vizualizacija in analiza omrežij javnih financ

20.220,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Integracija naprav IoT in aplikacij Saas

28.560,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

E-vsebine v izobraževanju

28.560,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Analiza in vizualizacija dejavnikov vpliva na obiskanost organizacij

18.680,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Študija podpore za napredno in porazdeljeno analitiko

20.220,00 €

FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO

Inovativni kovčki za glasbene inštrumente

26.700,00 €

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti

20.784,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave

28.560,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje

28.560,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov

28.560,00 €

FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

Razvoj detekcijskih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v med.

28.560,00 €

FAKULTETA ZA ŠPORT

Razvoj programa za zmanjšanje absentizma v organizacijah

28.560,00 €

FAKULTETA ZA ŠPORT

Smučarska oprema v povezavi z varnostjo pri alpskem smučanju

20.220,00 €

FAKULTETA ZA ŠPORT

Uporaba probiotičnih izdelkov pri športnikih

26.400,00 €

FAKULTETA ZA UPRAVO

Nadgradnja uporabniške izkušnje in ponudbe kulturnih dogodkov za mobilno aplikacijo Yugo

26.400,00 €

FAKULTETA ZA UPRAVO

Šolska Spletna Kuhinja

13.480,00 €

FAKULTETA ZA UPRAVO

Raziskava in analiza poslovnih priložnosti družbe Hermiona d.o.o. v javnem sektorju

16.360,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Razvoj gradiv za vseživljenjsko učenje latinščine

28.560,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Model interdisciplinarnega učbenika o rimski književnosti in kulturi

28.560,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Upravljanje s človeškimi viri v prevajalskem procesu

26.700,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Živa fakultetna stavba: spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije

19.920,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo

14.720,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Neinvazivne Arheološke raziskave v prepletu z inovativnimi pristopi arheološke Geofizike in Geokemij

22.250,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Slovenska znanost gre v svet

23.800,00 €

FILOZOFSKA FAKULTETA

Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta

17.600,00 €

MEDICINSKA FAKULTETA

Sistem za generiranje in ojačanje signalov primernih za ultrazvočno stimulacijo

26.700,00 €

MEDICINSKA FAKULTETA

Brezžični merilec telesne teže, višine in temperature

18.060,00 €

MEDICINSKA FAKULTETA

ASPO – spletna aplikacija za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah

28.560,00 €

MEDICINSKA FAKULTETA

Raziskovalno aplikativni pristop k selektivnemu zdravljenju raka sečnega mehurja

26.700,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Kreativni izdelki iz digitalno tiskanega frotirja

19.920,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

FLEX

15.050,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Kovinski materiali izdelani z energijami velikih gostot

15.050,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Optimizacija mikrostrukture aluminijevih litijevih zlitin

26.700,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Označevalni sistem parka Postojnska jama

22.250,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Razvoj aluminijeve zlitine in tehnologije izdelave za aplikacijo v farmaciji

28.560,00 €

NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

Mehanizem sprožitve plitvih zemeljskih plazov – testno območje občini Sevnica in Šentjur

18.400,00 €

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Naravi naproti

22.080,00 €

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju

19.920,00 €

PEDAGOŠKA FAKULTETA

Monitoring in promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Logarska dolina

19.920,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Analiza spornih pravnih vprašanj v odmevnejših zadevah s področja gospodarske kriminalitete

19.920,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Concetto spaziale: prodaja izdelka z lastnostmi, varovanimi kot intelektualna lastnina, na trg ZDA

22.000,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Javno-zasebno partnerstvo za razvoj podeželja

26.400,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Nimaš denarja – imaš razpis, Pravni in finančni vidiki javnih razpisov

23.800,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Pravni problemi startupov in kako jih rešiti

23.160,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Problematika Dunajskih kristalov z vidika družbe Alukomen

13.000,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Produkcijska start-up podjetja s pravnega in ekonomskega vidika

23.800,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Raziskava delovanja zdravstvenih sistemov v Sloveniji ter izbranih trgih jugovzhodne Evrope

9.030,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Reforma področja državnih pomoči in izvajanje pravil o državnih pomočeh v praksi

26.400,00 €

PRAVNA FAKULTETA

Uveljavljanje zakonodaje glede ravnanja z OEEO v Sloveniji skozi prizmo delovanja družbe ZEOS d.o.o.

22.000,00 €

TEOLOŠKA FAKULTETA

Strategije reševanja konfliktnih situacij v mladinskih domovih

22.250,00 €

VETERINARSKA FAKULTETA

Celostna obravnava vzreje konj na Krasu

24.540,00 €

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Povezani v tišini – inovativne poti v oskrbi oseb z demenco

14.280,00 €

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Samodejna Analiza Tehnične Kakovosti mamografskih slik - SATKA

14.440,00 €

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Delovanje dolgoročne protimikrobne zaščite v praksi

22.000,00 €

ZDRAVSTVENA FAKULTETA

Preventivno delo v virtualnem okolju

9.860,00 €

Skupna vsota UL

2.606.624,00 €

Od tega:

EU sredstva – Evropski socialni sklad 

2.215.630,40

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

390.993,60

 

Rok za izvedbo projekta: do 31. 7. 2015.

 

 

Kontakt

 

Univerza v Ljubljani

Kongresni trg 12

1000 Ljubljana

 

tel.: 01 241 85 00

fax.: 01 241 86 60