Podatek o številu vpisanih (imatrikuliranih) študentov na dodiplomskem študiju

 • v letih 1919-2010 - xls

Podatki o številu vpisanih študentov na dodiplomski študij (1. stopnja)
(Op.: tabele vsebujejo tudi podatke vpisanih študentov v enovite magistrske programe)

 • v študijskem letu 2011/2012 - xls
 • v študijskem letu 2010/2011 - xls
 • v študijskem letu 2009/2010 - xls
 • v študijskem letu 2008/2009 - xls
 • v študijskem letu 2007/2008 - xls
 • v študijskem letu 2006/2007 - xls

Podatek o skupnem številu diplomantov dodiplomskega študija (1. in 2. stopnje)

 • v letih 1919 - 2010 - pdf

Podatki o številu diplomantov dodiplomskega študija (1. stopnja)

 • v letu 2010 - xls
 • v letu 2009 - xls
 • v letu 2008 - xls
 • v letu 2007 - xls
 • v letu 2006 - xls  

Podatki o številu vpisanih študentov na podiplomski študij (2. in 3. stopnja)

 • v študijskem letu 2011/2012 - xls
 • v študijskem letu 2010/2011 - xls
 • v študijskem letu 2009/2010 - xls
 • v študijskem letu 2008/2009 - xls
 • v študijskem letu 2007/2008 - xls
 • v študijskem letu 2006/2007 - xls

Dinamika razvoja vpisa in diplomiranja na dodiplomskem študiju (1919- 2010) xls

Podatki o številu diplomantov podiplomskega študija (2. in 3. stopnja)

 • v letu 2010 - xls
 • v letu 2009 - xls
 • v letu 2008 - xls
 • v letu 2007 - xls
 • v letu 2006 - xls   

Podatek o skupnem številu promoviranih doktorjev znanosti

 • v letih 1920 – 2010 - xls

Podatki o številu zaposlenih na Univerzi v Ljubljani

 • na dan 31. 12. 2008 - xls
 • na dan 31. 12. 2007 - xls