OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

IZVAJANJE VIDEONADZORA V PROSTORIH REKTORATA

***

  • Upravljavec: Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana; telefon 01/241-85-00.
  • Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): dpo@uni-lj.si.
  • Namen obdelave: Videonadzor izvajamo z namenom zagotavljanja varnosti ljudi, premoženja in opreme ter za zagotavljanje nadzora vstopa v prostore ali izstopa iz njih.
  • Pravna podlaga: točki (c in e) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in 3. poglavje Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 163/22; ZVOP-2) ter Sklep o izvajanju videonadzora na rektoratu UL in pooblastilo za nadzor videonadzornega sistema.
  • UporabnikiPogodbeni obdelovalec – izvajalec storitev zasebnega varovanja (Valina varovanje, družba za varovanje d.o.o., Litijska cesta 45, Ljubljana).
  • Rok hrambe: Posnetki videonadzornega sistema se hranijo največ 5 mesecev od trenutka nastanka posnetka, nato se samodejno izbrišejo. Posnetki se hranijo dlje od navedenega roka zgolj in samo v izrednih oziroma škodnih dogodkih ali v primeru ravnanja oseb, ki ogroža varovane prostore, premoženje in/ali varnost ljudi. V takih primerih se posnetki hranijo vsaj do prihoda državnega organa, pristojnega za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj oziroma drugega pristojnega organa.
  • Uveljavljanje pravic: prek telefonske številke 01/241-85-00 ali s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca, lahko kadarkoli uveljavljate svoje pravice: dostop do osebnih podatkov (pri tem vas bomo zaprosili za navedbo točnega časa, ko ste bili v prostorih, ki so videonadzorovani), popravek (zaradi narave obdelave zgolj deloma) ter v določenih primerih ugovor in omejitev obdelave.
  • Možnost pritožbe: Pritožbo lahko vložite pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana).
  • Ostale informacije: zajem osebnih podatkov (posnetek vaše podobe) zagotovite z vstopom v videonadzorovano območje; če ne želite obdelave vaših osebnih podatkov (posnetka vaše podobe), ne boste mogli vstopiti v prostore, kjer se izvaja videonadzor; varnostnik oziroma receptor lahko dogajanje spremlja tudi v živo na zaslonu.