Datum objave: 17.09.2008

Kategorija: Intranet - Odprti EU razpisi

INSTITUCIJA/PROGRAM: Programi transnacionalnega sodelovanja: Srednjeevropska pobuda

NASLOV: Prvi razpis v okviru posebnega sklada Srednjeevropske pobude za varstvo podnebja in okolja

PREDMET: Odprt je prvi razpis za predloge projektov s področja varstva podnebja in okolja. Projekti bodo sofinancirani iz Posebnega sklada Srednjeevropske pobude za varstvo podnebja in okolja.

Sredstva sklada bodo na voljo za projekte s področja varstva podnebja in okolja, namenjena pa bodo državam Srednjeevropske pobude, ki niso članice EU (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Moldavija, Črna gora, Srbija in Ukrajina). Še zlasti bodo podpirala aktivnosti, ki bodo vodile k:

- povečanju energetske učinkovitosti,

- izboljševanju in širjenju okolju prijaznih tehnologij,

- spodbujanju raziskav in razvoja na področju obnovljivih virov energije,

- ekonomski uspešnosti novih tehnologij rabe trajnostne energije,

- podpiranju prehoda k bolj energetsko učinkovitim vrstam prometa,

- sanaciji starih okoljskih bremen,

- upravljanju z odpadki,

- preskrbi s pitno vodo, upravljanju z vodami,

- dviganju zavesti za doseganje teh ciljev s pomočjo usposabljanja in izobraževanja.

ROK: 30. September 2008

VEČ INFORMACIJ: