Datum objave: 07.05.2021

Kategorija: Novice COD

Pridelana hrana, ki je ne zaužijemo, nosi odtis vseh predhodnih postopkov, od pridelave, predelave in dobave do prodaje in priprave, ter tako po eni strani zmanjšuje sámo količino razpoložljive hrane, po drugi pa ustvarja številne neugodne okoljske, družbene in gospodarske učinke.

Vabljeni na predavanje: Hrana ni odpadek, 17.5.2021 ob 19h

Prijava preko portala POPR: popr.uni-lj.si

Zoom povezava do dogodka: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99017001589; Meeting ID: 990 1700 1589

Kaj so izgube hrane? Kaj so presežki hrane? Kaj je odpadna hrana? Kje nastajajo? Kaj lahko kot posamezniki naredimo, da preprečimo in zmanjšamo njihove količine?

O tem bomo govorili na predavanju, kjer bomo tudi predstavili projekt »Hrana ni odpadek« v okviru katerega raziskovalci pregledujejo in analizirajo vzroke nastajanja odpadne hrane, pregledujejo modele upravljanja z odpadno hrano v Sloveniji. Namen projekta je pripraviti predloge za ukrepanje, nakazati možnosti za sodelovanje različnih posameznikov in organizacij in predlagati načine preprečevanja, zmanjševanja in uporabe nastale odpadne hrane.

 Več o projektu izveste na socialnih omrežjih FB @HranaNiOdpadek, LI @hrana-ni-odpadek

 Predstavitvena brošura projekta: Hrana ni odpadek 

hrana ni

Predavata doc. dr. Ilja Gasan OSOJNIK ČRNIVEC in doc. dr. Mojca Korošec

Ilja Gasan Osojnik Črnivec je zaposlen na Katedri za biokemijo in kemijo živil Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Svojo pot je začel kot študent smeri Kmetijstvo-zootehnika na Biotehniški fakulteti, po diplomi pa se je zaposlil na Katedri za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo. Svojo študijsko in raziskovalno pot je nadaljeval na Kemijskem inštitutu. Doktoriral je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Njegova raznolika raziskovalna kariera ga je nazadnje pripeljala nazaj na Biotehniško fakulteto, kjer se trenutno ukvarja z dostavo in zaščito bioaktivnih komponent in mikroorganizmov ter koristno uporabo proizvodnih ostankov živilsko predelovalne industrije in odpadne hrane.

Mojca Korošec je zaposlena na Katedri za tehnologijo mesa in vrednotenje živil. Diplomirala in doktorirala je s področja živilstva. Njeno področje raziskovalnega zanimanja je znanost o živilih v povezavi s prehrano ljudi. Ukvarja se tudi s senzoričnimi lastnostmi živil in preferencami potrošnikov,  ki omogočajo ustrezno načrtovanje prehrane, izbiro načinov reformacije živil in kakovostno podlago za razvoj prehranskih politik.

  hrana ni odpadek