MOŽNOST BREZPLAČNEGA PREVERJANJA SVOJIH TELESNIH ZMOGJIVOSTI

Datum objave: 20.05.2021

Kategorija: Novice COD

Fakulteta za šport  v drugi polovici maja in v začetku junija izvaja brezplačne meritve telesnih zmogljivosti odraslih – SLOfit odrasli. Sistem SLOfit odrasli predstavlja nadaljevanje spremljanja telesnih zmogljivosti iz šolskega obdobja, znanih kot Športnovzgojni karton (ŠVK). Merski sklop je sicer nekoliko drugačen kot v šolskem obdobju, saj je prilagojen posebnostim odrasle populacije, vendar pa so rezultati primerljivi po posameznih gibalnih sposobnostih. Tisti, ki imajo shranjene svoje ŠVK kartončke, si lahko rezultate vpišejo v brezplačno aplikacijo Moj SLOfit, ki omogoča zanimivo ovrednotenje telesne zmogljivosti posameznika iz vidika primerjave s populacijo in zdravstvenim tveganjem. 

Meritve potekajo na Fakulteti za šport v Ljubljani in bodo za posameznika trajale približno eno uro in pol. Za ta namen so pripravili poseben protokol merjenja skladno z omejitvami, ki izhajajo iz pogojev za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2. Po izvedbi meritev vsak udeleženec dobi povratno informacijo o svoji telesni zmogljivosti, hkrati pa ima možnost, da se brezplačno včlani v aplikacijo Moj SLOfit, v koliko še ni njen uporabnik. 

Vsi, ki se želite udeležiti meritev, se morate predhodno prijaviti na https://www.picktime.com/SLOfitodrasli, kjer lahko izberete tudi ustrezen termin meritve. 

sofit odrasli