Datum objave: 17.09.2008

Kategorija: Aktualno na Univerzi

Začetek postopka priprave razpisa za strateške projekte v okviru programa Mediteran

V okviru programa transnacionalnega teritorialnega sodelovanja Mediteran se je začel postopek priprave razpisa za strateške projekte. Na ravni programa je bila oblikovana Delovna skupina za strateške projekte (DS SP) katere naloga je pripraviti razpis.

DS SP je za prvi razpis strateških projektov izbrala dve vsebinski prioriteti:

Prioriteta 1 - Razvijanje inovativnih zmožnosti s posebnim poudarkom na:

Cilju 1.2 - Razvijanje strateškega sodelovanja med subjekti ekonomskega razvoja in javno upravo ter

Prioriteta 2 - Varovanje okolja in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja s posebnim poudarkom na:

Cilju 2.3 - Zmanjševanje nevarnosti ter povečevanja varnosti na morju

Priprava strateških projektov zahteva poseben pristop tako na ravni programa kot na ravni projektov. To so projekti, pri katerih je transnacionalno sodelovanje (od priprave predloga projekta do zaključka udejanjanja odobrenega projekta) ključnega pomena. Postopek priprave bi moral zagotoviti srečevanje pristopa od spodaj navzgor in od zgoraj navzdol ter vključitev relevantnih deležnikov v proces priprave projektov z namenom, da se zagotovi koordiniran in celovit pristop na vsebinah, relevantnih za celotno območje Programa Mediteran. Takšen pristop zagotavlja komplementarnost in dodano vrednost projektom in aktivnostim, ki že potekajo na področju udejanjanja skupnih ciljev ter prispeva k učinkoviti rabi endogenih potencialov območja za dosego razvojnih ciljev.

Z namenom, da zagotovimo čim celovitejši pristop k pripravi slovenskih predlogov za pripravo projektne naloge za razpis za strateške projekte Programa Mediteran, vas vabimo na
dva med seboj povezana dogodka.

1. Informativni dan Programa Mediteran, ki bo dne 3. oktobra 2008 od 10 00 – 15 00 ure na
Fakulteti za pomorstvo in promet - Oddelek za pomorstvo

Portorož, Obala 6, predavalnica Neptun


Na srečanju bomo predstavili namene in cilje programa ter vlogo strateških projektov. Namen srečanja je seznanitev s cilji in pravili programa. Pridobljene informacije naj bi udeležencem omogočile boljše razumevanje programa ter s tem lažjo izbiro predlogov vsebin projektov.

2. Delavnico za pripravo predlogov vsebin strateških projektov za program Mediteran, ki bo 17 oktobra 2008 od 10 – 15 00 ure

na naslednjem naslovu:

Vlada Republike Slovenije

Gregorčičeva 27

Velika dvorana

Na delavnici pričakujemo predstavnike vseh deležnikov, vključenih v postopke priprave in sprejemanja razvojnih odločitev, izvajanje sprejetih obveznosti s področja prioritet programa ter vse, ki v sodelovanju vidijo pot za učinkovitejše doseganje skupnih ciljev .

Podrobne informacije bodo objavljene v kratkem. Vabimo vas, da si rezervirate čas za navedena dogodka.

Več o programu, namenu, prioritetah in ciljih, vrstah aktivnostih, načinu financiranja itd. najdete na spletni strani www.cilj3.mop.gov.si ter www.programmemed.eu.


Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov: .

Projektni nalogi (opredeljeni na ravni programa) za izvedbo pripravljalnih aktivnosti za razpis:
- Prioriteta 1 - Razvijanje inovativnih zmožnosti

- Prioriteta 2 - Varovanje okolja in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja

Več informacij: