Datum objave: 08.06.2023

Kategorija: Novice COD

JAVNA OBJAVA 1 (enega) PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

  Članica: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) v Laboratoriju za vseprisotne sisteme, za določen čas, s polnim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • šifra delovnega mesta: J017102,
 • plačna podskupina: J1,
 • tarifni razred: VII/2, 
 • šifra naziva: 0,
 • vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • trajanje zaposlitve: določen čas, do 31. 5. 2026
 • poskusno delo: 3 mesece, 
 • predviden nastop dela: po dogovoru.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ustrezne smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • tekoče govorno in pisno sporočanje v slovenščini in angleščini,
 • dobro poznavanje orodij za pisanje besedil (MS Word, Google Docs, preverjanje gramatike, ChatGPT) in oblikovanje preglednic (MS Excel, Google Sheets),
 • poznavanje spletnih okolij, orodij in aplikacij za organizacije sestankov in komunikacijo (npr. MS Teams, Slack, Discord, Doodle, Zoom),
 • poznavanje aplikacij za upravljanje vsebin na socialnih omrežjih (objavljanje novic, fotografij in kratkih zapisov na LinkedIn),
 • znanje zajemanja ter objave fotografij,
 • zaželeno poznavanje sistemov za upravljanje z učnimi gradivi (LMS, npr. Moodle),
 • zaželeno osnovno poznavanje dela v orodni vrstici oziroma terminalu (MS DOS/Unix),
 • zaželeno poznavanje urejevalnikov besedil tipa Sublime editor in sintakse Markdown
 • zaželeno osnovno poznavanje dela z repozitorijem GitHub,
 • organizacijske sposobnosti,
 • želja po novih znanjih in izkušnjah ter pozitivni naravnanosti.

Opis dela in nalog:  

 • administrativna in organizacijska pomoč na projektu ARISA,
 • poznavanje projektne dokumentacije, razpisa, partnerskih vlog in vloge domače organizacije (UL FRI – Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani),
 • pregled nad aktivnostmi in zadolžitvami projekta, sledenje poteka aktivnosti,
 • sodelovanje na delovnih sestankih konzorcija, tako preko platforme MS Teams kot tudi vsaj dvakrat letno v živo (zadnji sestanki so bili npr. v Parizu in Varšavi),
 • priprava administrativnih in strokovnih poročil,
 • sodelovanje pri pripravi predlogov operativnih nalog za izpolnjevanje nalog vključno z okvirnim terminskim načrtom,
 • skrb za terminsko pravočasno izpolnjevanje obveznosti na projektu,
 • skrb za in izvedbo medijskih predstavitev rezultatov projekta,
 • organizacija sestankov z mednarodno udeležbo (vse organizacijske dejavnosti vključno z urejanjem nastanitev, prostorov, prehrane, in ustrezno obveščanje udeležencev) in srečanj slovenskih sodelavcev projekta,
 • poročanje o delu na projektu v obliki strokovnih poročil in blogov,
 • skrb za spletne strani projekta,
 • upravljanje s spletnimi stranmi s tečaji,
 • urejanje pravno-formalnih podrobnosti v zvezi s ponujanjem tečajev za mikrokredite,
 • organizacija pilotnih tečajev v izvedbi UL FRI,
 • pomoč pri oglašanju pilotne izvedbe tečajev in priprava oglaševalskega gradiva,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Kaj nudimo:

 • redno zaposlitev,
 • delo na domu (do 10 dni/mesec),
 • fleksibilen delovni čas,
 • moderno delovno okolje,
 • parkirno mesto,
 • plačana izobraževanja (tečaji, konference, Erasmus izmenjave, ipd.),
 • super sodelavce, ki so ti pripravljeni pomagati, ko to potrebuješ,
 • teambuilding in rekreacijo na delovnem mestu ter jabolka,
 • redno delovno uspešnost (2 krat letno),
 • konstruktivno reševanje izzivov v strokovnem dialogu in v timskem duhu,
 • klepet ob kavi z vodstvom fakultete,
 • učinkovito informiranje na delovnem mestu.

Datum objave: 8. 6. 2023   Rok za prijavo: 20. 6. 2023  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »Ime Priimek_ARISA«.  

UL FRI si pridržuje pravico, da v skladu s pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.  

Kontaktni osebi na članici:

Mateja Malešič - vprašanja s področja samega postopka

E-pošta: kadrovska@fri.uni-lj.si