100x

Univerza v Ljubljani, Center za obštudijsko dejavnost, objavlja natečaj #100xULaktiven. Namen natečaja je čim večja vključenost študentk, študentov v obštudijske dejavnosti, ki vam omogočajo pridobitev in krepitev novih znanj ter kompetenc. Študentke, študenti, ki boste 100-krat obštudijsko aktivni v obdobju od 21. 12. 2021 do 21. 11. 2022, boste na gala univerzitetnem plesu prejeli priznanje rektorja Univerze v Ljubljani in praktične univerzitetne nagrade.

Uspešno zaključen natečaj je zaključena potka #100xulaktiven (https://popr.uni-lj.si/), zbranih 100 točk oziroma vključitev v 100 obštudijskih dejavnosti v obdobju med 21. 12. 2021 in 21. 11. 2022.

Potka natečaja #100xULaktiven, v katero se vključite prek Portala osebnega in profesionalnega razvoja (POPR: https://popr.uni-lj.si), zajema sledeča področja:

  • dejavnosti Centra za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani – COD UL,
  • dejavnosti izvedene na članicah Univerze v Ljubljani,
  • dejavnosti Karierni centrov Univerze v Ljubljani – KC UL,
  • dejavnosti Mreže Alumni klubov - alumniUL,
  • dejavnosti študentskih združenj,
  • druge obštudijske dejavnosti.

Z vključitvijo v obštudijsko dejavnost:

  • pridobite in okrepite dodatna znanja in kompetence,
  • razširite mrežo poznanstev,
  • pridobite delovne izkušnje in praktična znanja,
  • spoznate in razvijete svoja interesna področja …

V natečaju #100xulaktiven lahko sodelujete študentke in študenti z veljavnim študentskim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Na povezavi www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/aktualno/novice/ je dostopen nabor organizacij, v katere se lahko obštudijsko vključite.

Upoštevali bomo dejavnosti, ki bodo nedvoumno prikazovale posamezničino, posameznikovo udeležbo na dogodku, izvedenem v razpisanem obdobju, 21. 12. 2021–21. 11. 2022. Univerza v Ljubljani si pridružuje pravico, da preveri obstoj posameznega dogodka.

Začni svojo #100ulaktiven potko zdaj: https://popr.uni-lj.si/.

Organizator in kontakt za več informacij:

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani, ; M 030 641 648