Natečaj 100xulaktiven

Namen natečaja #100xULaktiven je čim večja vključenost študentk, študentov v obštudijske dejavnosti, ki omogočajo pridobitev in krepitev novih znanj ter kompetenc. Študentke, študenti, ki bodo 100-krat obštudijsko aktivni v obdobju razpisa natečaja prejmejo priznanje rektorja Univerze v Ljubljani in praktične univerzitetne nagrade.


Napovedujemo: Nov natečaj #100xulaktiven bo predvidoma razpisan oktobra 2023

Potka natečaja #100xULaktiven, v katero se vključite prek Portala osebnega in profesionalnega razvoja (POPR: https://popr.uni-lj.si), zajema sledeča področja:

  • dejavnosti Centra za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani – COD UL,
  • dejavnosti izvedene na članicah Univerze v Ljubljani,
  • dejavnosti Karierni centrov Univerze v Ljubljani – KC UL,
  • dejavnosti Mreže Alumni klubov - alumniUL,
  • dejavnosti študentskih združenj,
  • druge obštudijske dejavnosti.

Z vključitvijo v obštudijsko dejavnost študentke in študenti:

  • pridobite in okrepite dodatna znanja in kompetence,
  • razširite mrežo poznanstev,
  • pridobite delovne izkušnje in praktična znanja,
  • spoznate in razvijete svoja interesna področja …

V natečaju #100xulaktiven lahko sodelujejo študentke in študenti z veljavnim študentskim statusom na Univerzi v Ljubljani.

Na povezavi www.uni-lj.si/obstudijske_dejavnosti/dogodki/sejem_obstudijske_dejavnosti/ je dostopen nabor organizacij, v katere se lahko obštudijsko vključite.

Upoštevali bomo dejavnosti, ki bodo nedvoumno prikazovale posamezničino, posameznikovo udeležbo na dogodku, izvedenem v razpisanem obdobju. Univerza v Ljubljani si pridružuje pravico, da preveri obstoj posameznega dogodka.

Organizator in kontakt za več informacij:

Center za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani, ; M 030 641 648