Aktini odmor 23


Desetminutni aktivni odmor UL predstavlja sklop razteznih vaj, ki jih lahko izvajate doma ali v pisarni brez dodatnih pripomočkov in predpriprave. 

Na YouTube kanalu Univerze v Ljubljani. je dostopnih dvajset videoposnetkov Aktivnih odmorov UL v katere se lahko kadarkoli vključite in: 

  • v 10-minutnih gibalnih vajah razbremenite telo,  
  • izboljšate počutje in zdravje in s tem posledično tudi študijsko/delovno storilnost,  
  • opravite 10 od priporočenih 30 minut dnevnega gibanja in  
  • z dnevno rutino povečate svojo gibalno aktivnost in uvedete novo.