Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

ORKESTRSKA IGRA

Vrsta predmeta

 Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

 4 ECTS KT

Študijski program

 ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Vpis na prvo oz. drugo stopnjo študijskega programa UL. Končana najmanj nižja glasbena šola. Študent mora igrati na inštrument, ki je lahko del simfonične zasedbe.

Oblike dela Predavanja: 10 ur.
Vaje: 60 ur.
Samostojno delo: 50 ur.

Način ocenjevanja

Ustrezna prisotnost na vajah in nastop. Ocenjeno z opravil-a/ni opravil-a.

Oprema

 /

Vsebina predmeta
 • Seznanjanje z individualnimi sposobnostmi posameznih študentov in na tej osnovi
 • premišljeno oblikovanje posameznih zasedb, tj.orkestrov/ansamblov (simfonični, pihalni,
 • godalni),
 • skrbno in primerno izbrana literatura, ki omogoča orkestrom/ansamblom konstanten napredek, kar obsega poznavanje manj zahtevne literature, sicer pomembne za osnovno postavitev, ter težjih del, kjer ima pomembno vlogo sposobnost posamezne zasedbe,
 • navajanje na natančno in intenzivno samostojno delo, ki je zlasti v primeru sposobnejše zasedbe nujno potrebno,
 • izvajalska praksa v obliki javnih nastopov in koncertov, s katerimi se pridobijo pomembne izkušnje.
   

Cilji in kompetence

Predmet predstavlja skupinsko glasbeno poustvarjanje, kamor so vključeni študentje različnih letnikov in programov in tudi različnih stopenj z navedenimi cilji, ki jih tekom leta nadgrajujejo in poglabljajo, izpopolnjujejo prakso orkestrskega  umetniškega nastopanja in širijo svoj repertoar.  
 • Obvladovanje bistvenih elementov orkestrske igre: intonacija, skupna igra, zvočna uravnoteženost, barvno in dinamično niansiranje, fraziranje, artikulacija, agogika.
 • Razvijanje glasbenega okusa in muzikalnosti.
 • Poznavanje različnih stilov igranja z ustrezno literaturo od baroka do najsodobnejših del ter novitet v različnih orkestrskih zasedbah in primerno zastopanostjo slovenske glasbe.
 • Sposobnost samozavestnega nastopanja z občutkom za igranje v večji zasedbi.
 • Sposobnost sporazumevanja članov ansamblov v različnih odrskih situacijah in pogojih.
 • Sposobnost hitrega učenja partitur in a vista igre.

Predvideni študijski rezultati

 • Zmožnost prilagajanja in usklajenega načina igranja,
 • razumevanje procesov in metod vadenja,
 • razumevanje in razčiščevanje intonančnih in tonskih problemov,
 • poznavanje didaktičnih postopkov pri študiju skladb in pri samostojnem domačem delu,
 • stilna interpretacija z osnovami analize,
 • izkoriščanje pridobljenih veščin orkestrskega igranja in interpretacijskih znanj pri izvajalski in
 • učni praksi,
 • vrednotenje sposobnosti skupinskega muziciranja,
 • vrednotenje interpretacije,
 • vrednotenje uspešnosti realizacije znanja pri drugih izvajalskih praksah.

Literatura

Skladbe iz različnih obdobij glasbene zgodovine za različne orkestrske zasedbe, kar vključuje predvsem skladbe naslednjih avtorjev/ Orchestral work from different era of music history for differentorchestra's cast which includes the following composers: J. Haydn, W. A. Mozart, L. v. Beethoven, F.Sor, M. Giuliani, F. Schubert, F. Mendelssohn – Bartholdy, J. Brahms, R. Schumann, J. Offenbach, J.Fučík, G. Rossini, J. Strauss II, É. Waldteufel, F. von Suppé,I. Ivanovici, G. Verdi, J. Rosas Cadenas,A. Borodin, J. K. Mertz, N. Coste, A. Dvořak, A. Vivaldi, B. Smetana, E. Satie, M. Ravel, C. Debussy,M. L. Tournier, P. I. Čajkovski, D. Šostakovič, P. Hindemith, B. Martinů, B. Bartok, F. Lehar, L.Anderson, E. Morricone, J. Williams, A. Norman, L. Bernstein, G. Bizet, J. Sibelius, A. Reicha, F.Danzi, B. Britten, Castelnuovo-Tedesco, J. Ibert, J. Francaix, J. M. Damase, D. Milhaud, S. Barber, J.Pauer, W. Lutoslawski, M. H. Arnold, S. Osterc, L. M. Škerjanc, P. Šivic, M. Lipovšek, P. Ramovš, U.Krek, A. Srebotnjak, M. Kozina