Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina 
Svetčeva 11 
1000 Ljubljana
e-naslov:
T: + 386 1 241 86 36

Obštudijska dejavnost:

Vodja: Ivanka Stritar
e-naslov:
T: + 386 1 241 86 33, M: + 386 30 641 648

Strokovna delavka: Mojca Rupert
e-naslov: 
T: + 386 1 241 86 31, M: + 386 31 234 221