Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Pravna klinika: Pravna svetovalnica za begunce in tujce

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Študent mora biti vpisan vsaj v 4. letnik prvostopenjskega študija Pravo na Pravni fakulteti, izkazati motiviranost z motivacijskim pismom ter predložiti življenjepis. Izbira kandidatov se opravi glede na motiviranost, povprečno študijsko oceno, znanje tujih jezikov, morebitne izkušnje ter ustreznost glede na osebni razgovor. Izbiro študentov opravi nosilec predmeta.

Oblike dela

 • Predavanja: 30 ur.
 • Samostojno delo: 80 ur.

Način ocenjevanja

Ni številčne ocene - opravljeno, ni opravljeno.

Vsebina predmeta

Teoretični del

Študenti se najprej udeležijo uvodnih predavanj, kjer se seznanijo s temeljnimi pojmi mednarodnega, evropskega in slovenskega begunskega prava in prava tujcev, nadalje z najpogostejšimi problemi v praksi ter z načinom dela v svetovalni pisarni (delo s strankami, poklicna etika itd.).  
 
Praktični del

Praktično delo študenti opravljajo pod nadzorom zunanjih mentorjev, pravnih strokovnjakov z bogatimi delovnimi izkušnjami v Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij (PIC), v Uradu Varuha človekovih pravic, na Ministrstvu za notranje zadeve, pri izbranih svetovalcih za begunce, pri Slovenski filantropiji, Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, na Upravnem sodišču in Vrhovnem sodišču.  
 

Cilji in kompetence

 • Priprava osnutkov pravnih dokumentov,
 • izboljšanje spsobnosti sodelovanja v vseh stopnjah splošnega  upravnega postopka in posebnih upravnih postopkov,
 • seznanitev z notranjim delovanjem mentorske inštitucije in primernim odnosom do strank in dela ter aktivno sodelovanje v svetovalnih razgovorih s strankami oz. drugih aktivnostih mentorskih inštitucij.

Predvideni študijski rezultati

 • Uporaba prava v praksi, delo na konkretnih primerih in pisanje osnutkov uradnih vlog,
 • pridobitev praktičnih izkušenj, koristnih za bodoče strokovno delo, 
 • novo znanje na področju azilnega prava, prava migracij in drugih spremljajočih pravnih področij,
 • spoznanje profesionalne odgovornosti in etike pravniškega poklica.

Literatura

 • James. C. Hathaway, Michelle Foster. The Law of Refugee Status, druga izdaja. Cambridge University Press: Cambridge 2014.
 • Neža Kogovšek Šalamon. Migration Law in Slovenia. Wolters Kluwer:  Alphen an der Rijn 2011.
 • Loïc Azoulai (ur.) , Karin Vris (ur.). EU Migration Law. Oxford University Press: Oxford 2014.
 • Steve Peers. EU Justice and Home Affairs, tretja izdaja. Oxford University Press: Oxford 2012.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.