Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Raziskovanje na področju zaposljivosti diplomantov

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Formalni status študenta na  Fakulteti za družbene vede ali druge visokošolske institucije (družboslovje), študent vsaj 2. letnika prve stopnje, predhodna seznanitev s tematiko raziskovanja zaposljivosti, ki se preverja na podlagi oddanega življenjepisa in motivacijskega pisma, intervju z nosilcem, kjer so kriteriji motiviranost za raziskovanje tematike, resnost in visoka stopnja zavzetosti za izvajanje takih aktivnosti ter skladnost ciljev študenta s cilji obštudijske dejavnosti.

Oblike dela

 • Seminar: 10 ur.
 • Samostojno delo: 110 ur.

Način ocenjevanja

Projektno delo in poročllo s končno raziskovalno nalogo.

Vsebina predmeta

 • Opredelitev in razumevanje koncepta zaposljivosti in kompetenc,
 • empirične študije zaposljivosti na terciarni (visokošolski ravni),
 • empirične študije zaposljivosti na sekundarni (srednješolski ravni),
 • razumevanje kompetenčnega pristopa,
 • lastno raziskovanje.
 • Cilji in kompetence
 • Raziskovanje na področju razvoja kompetenc in zaposljivosti v sistemu izobraževanja in prehodu iz izobraževanja na trg dela;
 • analitično razmišljanje;
 • spoznavanje mednarodnih raziskovalnih projektov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • oblikovanje raziskovalnega poročila,
 • seznanitev s koncepti in teorijami na področju zaposljivosti,
 • lastno empirično in teoretično raziskovanje na področju zaposljivosti in razvoja kompetenc.

Literatura

 • PAVLIN, Samo. The role of higher education in supporting graduates' early labour market careers. International journal of manpower, ISSN 0143-7720. [Print ed.], 2014, vol. 35, iss. 4, str. 576-590
 • PAVLIN, Samo. Considering university-business cooperation modes from the perspective of enterprises. European journal of education, ISSN 1465-3435, 2016, vol. 51, iss. 1, str. 25-39
 • PAVLIN, Samo, GRIGIĆ, Božidar. Comparative analysis of vocational education and training in seven European countries. Ljubljana: Faculty of Social Science, 2013.
 • ALLEN, Jim (avtor, urednik), COENEN, Johan, HUMBURG, Martin, PAVLIN, Samo, ROBERT, Peter,
 • SVETLIK, Ivan, VELDEN, Rolf K. W. van der (avtor, urednik), PAVLIN, Samo (urednik). Competencies and early labour market careers of higher education graduates in Europe. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2011.

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.