Kreditno ovrednoteni (ECTS)  predmet

Odprta koda v znanosti

Vrsta predmeta

Obštudijska dejavnost

Število ECTS KT

4 ECTS KT

Študijski program

ECTS kreditne točke lahko uveljavljate v študijskih programih prve in druge stopnje.

Pogoji za vpis k predmetu in pristop k izpitu

Ni predpogojev.

Oblike dela

 • Predavanja: 30 ur.
 • Seminar: 30 ur.
 • Samostojno delo: 60 ur.

Način ocenjevanja

Projektno delo/Seminar (100%)

Vsebina predmeta

V okviru predmeta bomo spoznali princip delovanja odprtokodne razvojne metodologije, prednosti odrtokodnih licenc (kot je na primer zbirka licenc Creative Commons) in odprtih raziskovalnih podatkov in podatkovnih zbirk, ki so osnova odprte znanosti in omogočajo razvoj novih raziskovalnih pristopov in orodij.

Preizkusili bomo prednosti odprte kode na praktičnih primerih iz programskih orodij (kot so na primer operacijski sistem Linux in njegova različica prilagojena za mobilne naprave Android, urejevalnik besedil LaTeX razširjen med pisci znanstvenih besedil, matematično orodje GNU Octave), strojne opreme (kot sta na primer mikrokrmilniški razvojni sistem Arduino in mikroračunalnik Raspberry Pi), podatkovnih zbirk (kot so na primer Wikimedia Commons, sestavni del spletne enciklopedije Wikipedia in jezikovni korpusi) ter problemi povezanimi z različnimi podatki (''big data'', področni podatki, podatki javnega sektorja...).

Cilji in kompetence

 • Poznavanje osnovne ideje odprte kode, ki je prost in praktičen dostop do izdelka, tudi njegove zasnove in zgradbe, kar vsakomur omogoča ne samo uporabo izdelka, ampak tudi njegov nadaljnji razvoj.
 • Poznavanje odprtokodne razvojne metodologije, ki se je izkazala kot izredno uspešen razvojni in poslovni model, saj namesto zaprte tekmovalnosti ponuja odprto sodelovanje in je vse bolj razširjena na področju znanosti, tehnologije, podatkovnih zbirk, organizacije družbe...
 • Razumevanje osnovne ideje odprte kode in odprtokodne razvojne metodologije (tudi na praktičnih primerih iz znanosti, tehnologije, podatkovnih zbirk, organizacije družbe...).

Predvideni študijski rezultati

 • Razumevanje osnovne ideje odprte kode in odportokodne razvojne metodologij (tudi na praktičnih primerih iz znanosti, tehnologije, podatkovnih zbirk, organizacije družbe, ...). 
 • Poznavanje širšega pomena odprte kode v družbenem in znanstvenem okolju.

Literatura

Zaradi odprte narave predmeta je tudi večina dokumentacije javno dostopna na internetu:

 • Dobra splošna referenčnastranjenaprimer/Good general reference page isfor examplehttp://en.wikibooks.org/wiki/Open_Sourcealiknjiga/or book http://en.wikipedia.org/wiki/Open_source);
 • Eric S. Raymond: The Cathedral & the Bazaar, O'Reilly Media, 2001;
 • Lawrence Lessig: Free Culture, Penguin books, 2004;
 • Matej Kovačič: Linuxnanamizju, 2010. (http://dk.fdv.uni-lj.si/ek/pdfs/ek_kovacic_2010_Linux_na_namizju.pdf);
 • Linux Gazette http://linuxgazette.net/;
 • Linux Journal http://www.linuxjournal.com/

Opombe

Kreditno ovrednoteni predmeti so financirani s strani Univerze v Ljubljani in so za študente Univerze v Ljubljani brezplačni.