V vsakem semestru študijskega leta 2017/2018 lahko študenti Univerze v Ljubljani izberete enega izmed 22 športno-rekreativnih programov.   

Kdo se lahko vpiše: študenti bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom v tekočem študijskem letu. Športno-rekreativni programi ne prinašajo ECTS kreditnih točk. V tekočem študijskem letu lahko izberete ali en kreditno ovrednoteni športni predmet v obeh semestrih ali en športno-rekreativni program na semester.  

Trajanje: en semester 

Vpis:

  • Prijavnica za 1. semester bo aktivna od 2. 10. 2017 od 8.00 do 13. 10. 2017 do 12. ure oziroma do zapolnitve prostih mest.
  • Prijavnica za 2. semester bo aktivna od 5. 2. 2018 od 8.00 do 9. 2. 2018 do 12. ure oziroma do zapolnitve prostih mest.

Športno-rekreativni programi potekajo en semester, tako da lahko v posameznem študijskem letu izbirate med dvema različnima programoma oz. se odločite za vpis v isti program. V obeh primerih šteje časovni žig prijave (čas prijave). Pri prijavi v isti program študentje, ki ste program obiskovali v prvem semestru, nimate prednostne pravice za vpis.   

Športno-rekreativne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti krijete morebitne dodatne stroške (prevoz, prenočišče, prehrana, najem opreme idr.).     

Menjava športno-rekreativnih programov ni mogoča.  

Z izvajanjem programov

  • v 1. semestru pričnemo 23. 10. 2017.
  • v 2. semestru pričnemo 19. 2. 2018.

Prijavnica_button

Nabor in urnik športno-rekreativnih programov je za 1. in 2. semester enak. 

Kontakt za več informacij o športno-rekreativnih programih: sport@uni-lj.si. 

Št. Športno-rekreativni programi Termin 
(dan, ura)
Lokacija Št. prostih mest Naziv izvajalca
1. Akrojoga Sreda
19.00 - 20.30
UŠD Rožna dolina  40 Aleš Hren,
Tanja Urankar
2. Badminton 1 Torek
19.00 - 20.30
UŠD Rožna dolina 20

Uroš Stanković

3. Badminton 2 Torek
20.30 - 22.00
UŠD Rožna dolina 20
4. Badminton 3 Četrtek
21.00 - 22.30
UŠD Rožna dolina 20
5. Bodyshape Četrtek
16.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina 40 Špela Šenica
6. Boks Sreda
16.30 - 18.00
UŠD Rožna dolina 20 Sašo Weixler
7. Družabni ples

Ponedeljek
21.30 - 22.30

UŠD Rožna dolina 40 Urška Marinko
8. Fitnes 1 Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 35 Saša Ogrizović
9. Fitnes 2 Četrtek
21.00 - 22.30
UŠD Rožna dolina 35

Saša Ogrizovič

10. Funkcionalna vadba Ponedeljek
19.30 - 20.30
UŠD Rožna dolina 35 Urša Butara / Tadeja Moravec
11. Kardio vadba Torek
18.00 - 19.00
UŠD Rožna dolina 30 Saša Ogrizović
12. No stress joga Sreda
16.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina 40 Monika Morato
13. Nogomet Sreda
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 35

Marko Roškar

14.  Nirvana joga Četrtek
17.00 - 18.00
UŠD Rožna dolina 40 Mojca Kunaver
15. Pilates 1 Torek
17.00- 18.00
UŠD Rožna dolina 40 Anita K. Kregar 
16. Pilates 2 Četrtek
20.30 - 21.30 
UŠD Rožna dolina 40 mag. Nastja Kanduč Zupančič
17. Plavanje 1 Ponedeljek
22.00 - 23.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Tadeja Moravec
18. Plavanje 2 Torek
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Tadeja Moravec
19. Plavanje 3 Sreda
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Tadeja Moravec
20. Plavanje 4 Četrtek
22.00 - 23.00
Bazen pri Fakulteti za šport 18 Tadeja Moravec
21. Sabljanje Četrtek
18.30 - 20.00
ŠD Tabor 20 Luka Antončič
22. Samoobramba Sreda
17.00 - 18.30
Študentski kampus 25 Janez Obreza
23. Savate (francoski boks) Torek
18.30 - 20.00
Študentski kampus 25 Marina Dobnik
24. Step aerobika Ponedeljek
17.00 - 18.00
UŠD Rožna dolina 40 Špela Šenica
25. Swing ples Četrtek
21.30 - 23.00
UŠD Rožna dolina 40 Jana Furman, Jure Rus
26. TNZ (Bežigrad) Torek
20.00 - 21.00
Pedagoška fakulteta 40  Urška Marinko
27. TNZ 1 Ponedeljek
20.30 - 21.30
UŠD Rožna dolina 40 Urška Marinko
28. TNZ 2 Torek
16.00 - 17.00
UŠD Rožna dolina 40 Špela Šenica
29. TNZ 3 Četrtek
19.30 - 20.30
UŠD Rožna dolina 40 mag. Nastja Kanduč Zupančič
30.  Vadba na mini trampolinu Sreda
21.30 - 22.30
UŠD Rožna dolina 15 Tamara Dostanić
31. Vadba za študente s posebnimi potrebami
(vadba in plavanje)

Sreda
16.00 - 17.00 (P)

Četrtek
15.30 - 16.30 (V)

Bazen pri Fakulteti za šport, UŠD Rožna dolina 6 Jana Čander
32. Zumba 1 Sreda
17.00 - 18.00
UŠD Rožna dolina 40 Špela Šenica
33. Zumba 2 Sreda
18.00 - 19.00
UŠD Rožna dolina 40

V tekočem študijskem letu lahko izberete ali en kreditno ovrednoteni športni predmet v obeh semestrih ali en športno-rekreativni program na semester. Če se boste prijavili na več športno-rekreativnih programov oziroma kreditno ovrednotenih športnih predmetov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

Pisnih in osebnih prijav ne bomo sprejemali oziroma upoštevali. Menjava športno-rekreativnih programov ni mogoča. Pri sprejemu v športno-rekreativni program se upošteva vrstni red prijave.   

Vsi prijavljeni boste obvestilo o začetku športno-rekreativnega programa prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Obvestilo boste prejeli tudi vsi tisti, ki ne boste uvrščeni v športno-rekreativni program. Udeležba v športno-rekreativnem programu je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri športno-rekreativnega programa.   

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi športno-rekreativnih programov. V času zimskega izpitnega obdobja (22. 1. do 16. 2. 2018) in državnih praznikov športno-rekreativni programi ne bodo potekali. Prav tako ne bodo potekali v terminih od 30. 10. do 3. 11. 2017 in od 25.12. 2017 do 2. 1. 2018 ter v obdobju od 27. 4. 2018 do 4. 5. 2018. 

Športno-rekreativne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme idr.). Za udeležbo na razpisanih športno-rekreativnih programih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere.

Udeleženci se udeležujete športno-rekreativnih programov na lastno odgovornost. Udeleženci s prijavo na posamezne športno-rekreativne programe soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na program dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost.