Na Centru za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani bomo v skladu z aktualnimi navodili NIJZ v zvezi z izvajanjem ukrepov zaradi Covid-19 pripravili predlog nabora kreditno ovrednotenih obštudijskih športnih programov za študijsko leto 2020/2021. Seznam najdete spodaj. 

V študijskem letu 2020/2021 boste lahko študentje Univerze v Ljubljani v okviru zunanje izbirnosti izbrali enega izmed potrjenih kreditno ovrednotenih športnih programov, ki so ovrednoteni s 3 ECTS kreditnimi točkami (seznam najdete na dnu strani).

Prosimo upoštevajte, da so možne tudi naknadne spremembe, zaradi morebitne spremembe epidemiološke slike, kar pomeni, da bi aktivnosti in programe ustrezno prilagodili novim okoliščinam. 

Pogoj za vpis:

  • Veljaven status študenta v tekočem študijskem letu na enem izmed bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani.
  • Predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, vam mora dopuščati izbor izbirnega predmeta v okviru splošne izbirnosti, da boste lahko pridobili 3 ECTS kreditne točke.   

V skladu z dogovorom z akademijami in fakultetami Univerze v Ljubljani (glej seznam spodaj) imamo z nekaterimi članicami sklenjen dogovor, da lahko opravljate zunanji izbirni predmet preko Centra za obštudijsko dejavnost, ter da nam bodo posredovale seznam študentov, ki boste v študijskem letu 2020/2021 kot izbirni predmet izbrali kreditno ovrednoteni športni program.

Te članice so: 

1.     Akademija za glasbo. 
2.     Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. 
3.     Akademija za  likovno umetnost in oblikovanje. 
4.     Biotehniška fakulteta. 
5.     Fakulteta za družbene vede. 
6.     Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. 
7.     Fakulteta za matematiko in fiziko. 
8.     Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
9.     Filozofska fakulteta.
10.   Naravoslovnotehniška fakulteta.
11.   Pedagoška fakulteta. 
12.   Teološka fakulteta. 
13.   Veterinarska fakulteta. 
14.   Zdravstvena fakulteta.

V primeru, da na seznamu ni vaše akademije ali fakultete, udeležba na kreditno ovrednotenih športnih programih ni mogoča. V nekaterih primerih lahko v skladu z dogovorom med študentom in članico program obiskujete in vam pridobljene kompetence vpišejo v Prilogo k diplomi, vendar se je za to potrebno predhodno dogovoriti v referatu. V tem primeru predlagamo, da se poslužujete Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

Trajanje: celo študijsko leto – prvi in/ali drugi semester oziroma po razpisanem urniku (posebnosti so opisane pri posameznem programu)

Obseg programa: 90 ur (60 kontaktnih ur, 30 ur samostojnega dela) 

Zaključek in pridobitev 3 ECTS kreditnih točk: izpit: teoretični in praktični preizkus znanja. Pogoj za pristop k izpitu je 75-odstotna prisotnost.  

Prijavnica bo aktivna od 5. 10. 2020 od 12.00 do 9. 10. 2020 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Menjava kreditno ovrednotenih športnih programov ni mogoča. 

Z izvajanjem programov pričnemo 19. 10. 2020 oz. skladno z obvestilom, ki ga boste prejeli po vpisu na program. Za vse, ki boste uvrščeni v kreditno ovrednoteni športni program, je obvezna prisotnost na prvi uri. Udeležba je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri. 

Če zaradi spremenjenih razmer pedagoških ur ne bo mogoče izvesti z osebno navzočnostjo prisotnih, bo možna izvedba s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije (kjer bo to mogoče).

Pedagoške ure, izvedene s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije, se obravnavajo enako kot ure izvedene v živo v dvorani. Urnik se v tem primeru lahko spremeni. Če je na programu zahtevana prisotnost, se v takih primerih lahko zahteva prižgana kamera s strani študenta. Spletni termini se ne snemajo.

 Prijavnica_button

Na kreditno ovrednoteni športni program se prijavite preko spletne prijavnice. Menjava kreditno ovrednotenih športnih programov ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni športni program. Če se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

Kontakt za več informacij o kreditno ovrednotenih programih: sport@uni-lj.si.

Facebook: Center za obštudijsko dejavnost, Instagram: Sport Univerza v Ljubljani, Twitter: UL COD.

 

PONUDBA KREDITNO OVREDNOTENIH ŠPORTNIH PROGRAMOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

Termini izvedbe posameznega programa so informativne narave in se lahko še spremenijo.
Program bo potrjen, v kolikor bomo prejeli zadostno število prijav.

Programi DRUŽABNI PLES, KOŠARKA, NOGOMET, ODBOJKA in ROKOMET se v zimskem semestru 2020/21 ne izvajajo zaradi trenutnih epidemioloških razmer.

Navodila za obnašanje in ravnanje UŠD 

Št. Kreditno ovrednoteni športni programi Termin (dan, ura) Lokacija Nosilec Izvajalec
1. Aerobika TNZ Torek 
19.00 - 20.30
UŠD Rožna dolina pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
2. Alpsko smučanje Možnost izvedbe
v prvem ali drugem
semestru
RTC Krvavec prof. dr. Blaž Lešnik,
prof. ŠV,
prof. dr. Milan Žvan,
prof. ŠV
Matjaž Gregorčič,
prof. ŠV
3. Badminton 1 Ponedeljek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina izr. prof. dr. Aleš Filipčič Urša Stopar,
prof. ŠV
4. Badminton 2 Četrtek
15:00-16:30
UŠD Rožna dolina izr. prof. dr. Aleš Filipčič Urša Stopar,
prof. ŠV
5. Družabni ples Program se ne izvaja UŠD Rožna dolina doc. dr. Meta Zagorc doc. dr. Meta Zagorc
6. Fitnes 1 Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina doc. dr. Matej Majerič Urša Stopar,
prof. ŠV
7. Fitnes 2 Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina doc. dr. Matej Majerič Urša Stopar,
prof. ŠV
8. Fitnes 3 Torek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina doc. dr. Matej Majerič Urša Stopar,
prof. ŠV
9. Fitnes 4 Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina doc. dr. Matej Majerič Urša Stopar,
prof. ŠV
10. Gimnastika Torek 
20.00 - 21.30
Fakulteta za šport prof. dr. Ivan Čuk,
prof. ŠV
prof. dr. Ivan Čuk,
prof. ŠV
11. Jadranje na deski Prvomajski prazniki ali tretji teden junija Bol na Braču (v kolikor bodo razmere dopuščale) doc. dr. Matej Majerič,
prof. šp. vzg.
doc. dr. Matej Majerič,
prof. šp. vzg.
12. Joga 1 Ponedeljek
17.15 - 18.45
UŠD Rožna dolina doc. dr. Meta Zagorc pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
13. Joga 2 Sreda
17.00 - 18.30
UŠD Rožna dolina doc. dr. Meta Zagorc pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
14. Joga 3 Četrtek
17.00 - 18.30
UŠD Rožna dolina doc. dr. Meta Zagorc pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
15. Košarka Program se ne izvaja UŠD Rožna dolina mag. Matej Jamnik mag. Matej Jamnik
16. Namizni tenis Torek
18:00-19:30
UŠD Rožna dolina prof. dr. Miran Kondrič, prof. ŠV pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
17. Nogomet  Program se ne izvaja SUAŠ Ljubljana pred. spec. Iztok Mihevc, prof. ŠV pred. spec. Iztok Mihevc,
prof. ŠV
18. Odbojka 1 Program se ne izvaja UŠD Rožna dolina pred. Žiga Bratuž, prof. ŠV pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
19. Odbojka 2 Program se ne izvaja UŠD Rožna dolina pred. Žiga Bratuž, prof. ŠV pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
20. Odbojka 3 Program se ne izvaja UŠD Rožna dolina pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
21. Pilates Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina izr. prof. dr. Maja Pajek,
prof. ŠV
Urša Stopar,
prof. ŠV
22. Plavanje Četrtek 
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport doc. dr. Boro Štrumbelj,
prof. ŠV
pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
23. Potapljanje Možnost izvedbe
v prvem ali drugem
semestru
Bazen pri Fakulteti za šport, vikend na morju dr. Polona Palma UPD Pozejdon
24. Rokomet Program se ne izvaja Fakulteta za šport pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
25. Šah Torek
18:00
Šahovski dom Ljubljana, Bravničarjeva 13 dr. Matej Guid dr. Matej Guid
26. Športno plezanje Možnost izvedbe
v prvem ali drugem
semestru
Plezališča na prostem po Sloveniji izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
27. Nordijsko smučanje
- tek na smučeh
Možnost izvedbe
v prvem ali drugem
semestru
NC Bonovec Medvode ali NC Planica    Matjaž Gregorčič,
prof. ŠV, Urša Stopar, prof. ŠV
28. Tenis Četrtek 
19.00 - 20.30
ŠD LTA, Smrtnikova 1 izr. prof. dr. Aleš Filipčič izr. prof. dr. Aleš Filipčič
29. Turno smučanje Jan/feb ali mar/apr oz. po dogovoru odvisno od vremenskih razmer Slovenske gore, Koča pod Bogatinom izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV

 

Nekatere programe izvajata Urša Stopar in Matjaž Gregorčič, strokovna sodelavca, zaposlena preko projekta Mladi za mlade (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športŠport mladih, Evropski socialni sklad).

  logo planica

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih športnih programov. V času zimskega izpitnega obdobja in državnih praznikov kreditno ovrednoteni športni programi ne bodo potekali (razen izjem).

Kreditno ovrednotene športne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih športnih programih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih športnih programov na lastno odgovornost. 

Udeleženci s prijavo na posamezne kreditno ovrednotene športne programe soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na programe dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost. Vaše osebne podatke bomo obravnavali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.        

Za podrobnejše informacije o kreditno ovrednotenih športnih programih kliknite na posamezni kreditno ovrednoteni športni program.