šport ects

V študijskem letu 2021/2022  lahko študentje Univerze v Ljubljani v okviru zunanje izbirnosti izberete enega izmed potrjenih kreditno ovrednotenih športnih programov, ki so ovrednoteni s 3 ECTS kreditnimi točkami - seznam ponudbe z urnikom za študijsko leto 2021/22.

Prosimo upoštevajte, da so možne tudi naknadne spremembe zaradi morebitne spremembe epidemiološke slike, kar pomeni, da bi aktivnosti in programe ustrezno prilagodili novim okoliščinam in študente preusmerili na predmete, ki se lahko izvajajo preko zooma (bodisi v okviru UL COD bodisi na članici). Termini izvedbe posameznega programa so informativne narave in se lahko še spremenijo.

Z oddajo prijave vaš sprejem na izbrani program še ni potrjen. Obvestilo o sprejemu boste prejeli na elektronski naslov. Program/termin se bo izvedel, v kolikor bomo prejeli zadostno število prijav. V nasprotnem primeru vam bomo na izbiro ponudili drug program/termin (upoštevali bomo časovni žig prijave). Enako vas bomo obravnavali v primeru prevelikega števila prijav na posamezni program/termin.

KDO SE LAHKO PRIJAVI

 • Študenti z veljavnim statusom študenta v tekočem študijskem letu na enem izmed bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani. Predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, vam mora dopuščati izbor izbirnega predmeta v okviru splošne izbirnosti, da boste lahko pridobili 3 ECTS kreditne točke.   

V skladu z dogovorom z akademijami in fakultetami Univerze v Ljubljani (glej seznam spodaj) imamo z nekaterimi članicami sklenjen dogovor, da lahko opravljate zunanji izbirni predmet preko COD UL, ter da nam bodo posredovale seznam študentov, ki boste v študijskem letu 2021/2022 kot izbirni predmet izbrali kreditno ovrednoteni športni program.

Te članice so: 

 1. Akademija za glasbo. 
 2. Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. 
 3. Akademija za  likovno umetnost in oblikovanje. 
 4. Biotehniška fakulteta. 
 5. Fakulteta za družbene vede. 
 6. Fakulteta za farmacijo.
 7. Fakulteta za elektrotehniko.
 8. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
 9. Fakulteta za matematiko in fiziko. 
 10. Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
 11. Fakulteta za socialno delo.
 12. Filozofska fakulteta.
 13. Naravoslovnotehniška fakulteta.
 14. Pedagoška fakulteta. 
 15. Teološka fakulteta. 
 16. Veterinarska fakulteta. 
 17. Zdravstvena fakulteta.

V primeru, da na seznamu ni vaše akademije ali fakultete, udeležba na kreditno ovrednotenih športnih programih ni mogoča. V nekaterih primerih lahko v skladu z dogovorom med študentom in članico program obiskujete in vam pridobljene kompetence vpišejo v Prilogo k diplomi, vendar se je za to potrebno predhodno dogovoriti v referatu. V tem primeru predlagamo, da se poslužujete Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

TRAJANJE, OBSEG in začetek ECTS OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Trajanje: večina predmetov celo študijsko leto, tj. zimski in letni semester (izjeme so označene v urniku, posebnosti so opisane pri posameznem predmetu). Če ni nič napisano, pomeni, da predmet poteka celo študijsko leto.

Obseg programa: 90 ur (60 kontaktnih ur, 30 ur samostojnega dela) 

Zaključek in pridobitev 3 ECTS kreditnih točk: izpit: teoretični in praktični preizkus znanja. Pogoj za pristop k izpitu je 75-odstotna prisotnost oz. kakor je določeno po programu. 

Z izvajanjem programov pričnemo 11. 10. 2021 oz. skladno z obvestilom, ki ga boste prejeli po vpisu na program. Za vse, ki boste uvrščeni v kreditno ovrednoteni športni program, je obvezna prisotnost na prvi uri. Udeležba je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri, ter potrdila PCT.

VPIS NA ECTS ŠPORTNO OBŠTUDIJSKO DEJAVNOST

Na kreditno ovrednoteni športni program se prijavite v času vpisa od 27. 9. do 3. 10. 2021, preko spletne prijavnice. Menjava kreditno ovrednotenih športnih programov ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni športni program. Če se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

POMEMBNO: Prijavo morate nujno oddati tudi na svoji članici. V prijavno informacijskem sistemu (npr. VIS) izberite možnost: Center za obštudijsko dejavnost – zunanji izbirni predmet 3 ECTS (opomba: poimenovanje se lahko razlikuje, preveri v študentskem referatu).

Kontakt za več informacij o kreditno ovrednotenih programih: cod@uni-lj.si.

Facebook: Center za obštudijsko dejavnost, Instagram: Sport Univerza v Ljubljani, Twitter: UL COD.

 

PONUDBA KREDITNO OVREDNOTENIH ŠPORTNIH PROGRAMOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022

Termini izvedbe posameznega programa so informativne narave in se lahko še spremenijo.
Program bo potrjen, v kolikor bomo prejeli zadostno število prijav.

Navodila za obnašanje in ravnanje UŠD 

Št. Kreditno ovrednoteni športni programi Termin (dan, ura) Lokacija Nosilec Izvajalec
1. Aerobika TNZ Ponedeljek
16.30 - 18.00
UŠD Rožna dolina pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
2. Alpsko smučanje predvidoma zimsko izpitno obdobje Rogla prof. dr. Blaž Lešnik,
prof. ŠV,
prof. dr. Milan Žvan,
prof. ŠV
prof. dr. Blaž Lešnik,
prof. ŠV
3. Badminton 1 Četrtek
15.00 - 16.30
UŠD Rožna dolina prof. dr. Aleš Filipčič, prof. ŠV Uroš Stanković,
prof. ŠV
4. Badminton 2 Program se ne izvaja   prof. dr. Aleš Filipčič, prof. ŠV  
5. Družabni ples Program se ne izvaja   doc. dr. Meta Zagorc,
prof. ŠV
 
6. Fitnes 1 Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina doc. dr. Matej Majerič,
prof. ŠV
Urša Kos, prof. ŠV
7. Fitnes 2 Torek 
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina doc. dr. Matej Majerič,
prof. ŠV
Urša Kos, prof. ŠV
8. Fitnes 3 Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina doc. dr. Matej Majerič,
prof. ŠV
Urša Kos, prof. ŠV
9. Fitnes 4 Program se ne izvaja   doc. dr. Matej Majerič,
prof. ŠV
 
10. Fitnes 5 Program se ne izvaja   doc. dr. Matej Majerič,
prof. ŠV
 
11. Gimnastika Torek
20.00 - 21.30
Fakulteta za šport prof. dr. Ivan Čuk,
prof. ŠV
prof. dr. Ivan Čuk,
prof. ŠV
12. Jadranje na deski Program se ne izvaja   doc. dr. Matej Majerič,
prof. ŠV
 
13. Joga 1 Torek
20.00 - 21.30
UŠD Rožna dolina doc. dr. Meta Zagorc,
prof. ŠV
pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
14. Joga 2 Sreda
17.00 - 18.30
UŠD Rožna dolina doc. dr. Meta Zagorc,
prof. ŠV
pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
15. Joga 3 Program se ne izvaja   doc. dr. Meta Zagorc,
prof. ŠV
pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
16. Košarka Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina mag. Matej Jamnik,
prof. ŠV
mag. Matej Jamnik,
prof. ŠV
17. Namizni tenis Program se ne izvaja   prof. dr. Miran Kondrič, prof. ŠV  
18. Nogomet  Sreda
19.00 - 20.30
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana pred. spec. Iztok Mihevc, prof. ŠV pred. spec. Iztok Mihevc, prof. ŠV
19. Odbojka 1 Ponedeljek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
20. Odbojka 2 Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
21. Odbojka 3 Torek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina  pred. Žiga Bratuž, 
prof. ŠV
pred. Žiga Bratuž, 
prof. ŠV
22. Pilates 1 Torek
18.30 - 20.00
UŠD Rožna dolina izr. prof. dr. Maja Pajek,
prof. ŠV
pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
23. Pilates 2 Program se ne izvaja   izr. prof. dr. Maja Pajek,
prof. ŠV
 
22. Plavanje 1 Četrtek 
21.00 - 22.00 (tudi v zimskem izpitnem obdobju!)
Bazen pri Fakulteti za šport doc. dr. Boro Štrumbelj,
prof. ŠV
Jana Čander,
prof. ŠV
23. Plavanje 2 Program se ne izvaja   doc. dr. Boro Štrumbelj,
prof. ŠV
 
24. Potapljanje Izvedba v zimskem semestru, zaključek v letnem Bazen pri Fakulteti za šport, vikend na morju dr. Polona Palma,
prof. ŠV
UPD Pozejdon
25. Rokomet Program se ne izvaja   pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
 
26. Šah Torek
18.00 - 21.00
(samo v zimskem
semestru)
preko zoom doc. dr. Matej Guid Anton Praznik
27. Športno plezanje Izvedba
v letnem
semestru (med tednom na steni, med vikendi na plezališčih)
Fakulteta za šport,
Plezališča na prostem po Sloveniji
izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
28. Nordijsko smučanje
- tek na smučeh
Program se ne izvaja      
29. Tenis Ponedeljek
18.00 - 19.30
ŠD Šentvid prof. dr. Aleš Filipčič,
prof. ŠV
prof. dr. Aleš Filipčič, prof. ŠV
30. Turno smučanje Program se ne izvaja   izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
 

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih športnih programov. V času zimskega izpitnega obdobja in državnih praznikov kreditno ovrednoteni športni programi ne bodo potekali (razen izjem).

Kreditno ovrednotene športne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih športnih programih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih športnih programov na lastno odgovornost. 

Udeleženci s prijavo na posamezne kreditno ovrednotene športne programe soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na programe dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost. Vaše osebne podatke bomo obravnavali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.        

Za podrobnejše informacije o kreditno ovrednotenih športnih programih kliknite na posamezni kreditno ovrednoteni športni program.