V študijskem letu 2018/2019 lahko študenti Univerze v Ljubljani izberete enega izmed 20 kreditno ovrednotenih športnih predmetov, ki so ovrednoteni s 3 ECTS kreditnimi točkami

Kdo se lahko vpiše: študenti bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani z veljavnim statusom v tekočem študijskem letu. 

  • Študentje, ki želite pridobiti 3 ECTS kreditne točke (kot izbirni predmet v okviru splošne izbirnosti, če vam to dopušča predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani).   

Trajanje: celo študijsko leto – prvi in drugi semester oziroma po razpisanem urniku
Obseg predmeta: 90 ur (60 kontaktnih ur, 30 ur samostojnega dela)
Zaključek in pridobitev 3 ECTS kreditnih točk: izpit: teoretični in praktični preizkus znanja. Pogoj za pristop k izpitu je 75-odstotna prisotnost.   

Kreditno ovrednotene športne predmete financira Univerza v Ljubljani, študenti krijete morebitne dodatne stroške (prevoz, prenočišče, prehrana, najem opreme idr.).   

Prijavnica bo aktivna od 24. 9. 2018 od 12.00 do 3. 10. 2018 do 12.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest. Menjava kreditno ovrednotenih športnih predmetov ni mogoča. 

Z izvajanjem predmetov pričnemo 8. 10. 2018. 

Prijavnica_button

 

Kontakt za več informacij o kreditno ovrednotenih predmetih: sport@uni-lj.si.

Facebook: Center za obštudijsko dejavnost, Twitter: UL COD, Instagram: Sport Univerza v Ljubljani

 

Ponudba kreditno ovrednotenih športnih predmetov v  študijskem letu 2018/2019: 

Št. Kreditno ovrednoteni športni predmeti

Termin

(dan, ura)

Lokacija Št. prostih mest Nosilec Izvajalec
1. Aerobika mix Četrtek 
16.30 - 18.00
UŠD Rožna dolina 30 Nina Jeram Nina Jeram
2. Badminton 1 Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina  20 izr. prof. dr. Aleš Filipčič Urša Stopar
3. Badminton 2 Torek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina  20 izr. prof. dr. Aleš Filipčič

Urša Stopar

4. Družabni ples Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 35 dr. Meta Zagorc dr. Meta Zagorc
5. Fitnes 1 Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25

doc. dr. Matej Majerič

Urša Stopar
6. Fitnes 2 Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 25 doc. dr. Matej Majerič Saša Ogrizović
7. Fitnes 3 Torek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 25 doc. dr. Matej Majerič Saša Ogrizović
8. Gimnastika Torek 
20.00 - 21.30
Fakulteta za šport 15 prof. dr. Ivan Čuk prof. dr. Ivan Čuk
9. Joga 1 Torek
19.00 - 20.30
UŠD Rožna dolina 30 dr. Meta Zagorc Nina Jeram
10. Joga 2 Sreda
17.00 - 18.30
UŠD Rožna dolina 30 dr. Meta Zagorc Nina Jeram
11. Košarka Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 20 mag. Matej Jamnik mag. Matej Jamnik
12. Nogomet  Sreda
19.00 - 20.30
SUAŠ Ljubljana 20 spec. Iztok Mihevc spec. Iztok Mihevc
13. Odbojka 1 Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 20 Žiga Bratuž Žiga Bratuž
14. Odbojka 2 Ponedeljek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina 20 Žiga Bratuž Žiga Bratuž
15. Odbojka 3 Torek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina 20 Žiga Bratuž Žiga Bratuž
16. Pilates Četrtek
20.00 - 21.30
UŠD Rožna dolina 30 izr. prof. dr.
Maja Pajek

izr. prof. dr.
Maja Pajek

17. Plavanje Ponedeljek, četrtek 
21.00 - 22.00
Bazen pri Fakulteti za šport 15 doc. dr. Boro Štrumbelj

Milan Pavič

18. Rokomet

Četrtek
19.30 - 21.00

Fakulteta za šport 20 

Milan Pavič

Milan Pavič
19. Tenis Četrtek 
19.30 - 21.00
Športno društvo Šentvid  20 izr. prof. dr. Aleš Filipčič izr. prof. dr. Aleš Filipčič

 

Predmete (Badminton 1-3, Fitnes 1, Plavanje) izvaja Urša Stopar, strokovna sodelavka, zaposleni preko projekta Mladi za mlade (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športŠport mladih, Evropski socialni sklad). 

 logo planica

Na kreditno ovrednoteni športni predmet se prijavite preko spletne prijavnice. Pisnih in osebnih prijav ne bomo sprejemali oziroma upoštevali. Menjava kreditno ovrednotenih športnih predmetov ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni športni predmet ali en športno-rekreativni program.

Če se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih predmetov ali športno-rekreativnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

Vsi prijavljeni boste obvestilo o začetku kreditno ovrednotenega športnega predmeta prejeli na elektronski naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. Obvestilo boste prejeli tudi vsi tisti, ki ne boste uvrščeni v kreditno ovrednoten športni predmet. 

Kreditno ovrednoteni športni predmeti se bodo začeli izvajati 8. 10. 2018 (razen če je navedeno drugače). Za vse, ki boste uvrščeni v kreditno ovrednoteni športni predmet, je obvezna prisotnost na prvi uri. Udeležba je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri. 

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih športnih predmetov. V času zimskega izpitnega obdobja in državnih praznikov kreditno ovrednoteni športni predmeti ne bodo potekali.

Kreditno ovrednotene športne predmete financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih športnih predmetih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih športnih predmetov na lastno odgovornost. 

Udeleženci s prijavo na posamezne kreditno ovrednotene športne predmete soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na predmet dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost. Vaše osebne podatke bomo obravnavali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.        

Za podrobnejše informacije o kreditno ovrednotenih športnih predmetih kliknite na posamezni kreditno ovrednoteni športni predmet.

V kolikor želite uveljavljati ECTS kreditne točke v okviru splošne izbirnosti, morate ob prijavi predložiti predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, iz katerega je jasno razvidno, da ECTS kreditne točke lahko uveljavljate s kreditno ovrednotenimi športnimi predmeti obštudijske športne dejavnosti. Predmetnik lahko predložite v elektronski obliki v PDF-formatu na naslov: sport@uni-lj.si. Pridobljene kompetence lahko uveljavljate tudi kot prilogo k diplomi. 

Z nekaterimi članicami smo dogovorjeni, da nam bodo posredovale seznam študentov, ki boste v študijskem letu 2018/2019 kot izbirni predmet izbrali kreditno ovrednoteni športni predmet, zato študentom navedenih članic ni treba predložiti predmetnika.

Te članice so: 

1.     Akademija za glasbo.
2.     Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
3.     Akademija za gledališče, radio, film in televizijo.
4.     Biotehniška fakulteta.
5.     Fakulteta za družbene vede.
6.     Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
7.     Fakulteta za matematiko in fiziko.
8.     Fakulteta za računalništvo in informatiko.
9.     Filozofska fakulteta.
10.   Pedagoška fakulteta.
11.   Teološka fakulteta.
12.   Veterinarska fakulteta.
13.   Zdravstvena fakulteta.

Prijava na izbrani kreditno ovrednoteni športni predmet preko spletne prijavnice je obvezna tudi v tem primeru.