Na Centru za obštudijsko dejavnost Univerze v Ljubljani bomo v skladu z aktualnimi navodili NIJZ v zvezi z izvajanjem ukrepov zaradi Covid-19 pripravili predlog nabora kreditno ovrednotenih obštudijskih športnih programov za študijsko leto 2020/2021. Seznam najdete SPODAJ. 

V študijskem letu 2020/2021 boste lahko študentje Univerze v Ljubljani v okviru zunanje izbirnosti izbrali enega izmed potrjenih kreditno ovrednotenih športnih programov, ki so ovrednoteni s 3 ECTS kreditnimi točkami (seznam najdete na dnu strani).

Prosimo upoštevajte, da so možne tudi naknadne spremembe, zaradi morebitne spremembe epidemiološke slike, kar pomeni, da bi aktivnosti in programe ustrezno prilagodili novim okoliščinam. Termini izvedbe posameznega programa so informativne narave in se lahko še spremenijo.

Z oddajo prijave vaš sprejem na izbrani program še ni potrjen. Obvestilo o sprejemu boste prejeli na elektronski naslov. Program/termin se bo izvedel, v kolikor bomo prejeli zadostno število prijav. V nasprotnem primeru vam bomo na izbiro ponudili drug program/termin (upoštevali bomo časovni žig prijave). Enako vas bomo obravnavali v primeru prevelikega števila prijav na posamezni program/termin.

  • Veljaven status študenta v tekočem študijskem letu na enem izmed bolonjskih študijskih programov Univerze v Ljubljani.
  • Predmetnik študijskega programa, v katerega ste vpisani, vam mora dopuščati izbor izbirnega predmeta v okviru splošne izbirnosti, da boste lahko pridobili 3 ECTS kreditne točke.   

V skladu z dogovorom z akademijami in fakultetami Univerze v Ljubljani (glej seznam spodaj) imamo z nekaterimi članicami sklenjen dogovor, da lahko opravljate zunanji izbirni predmet preko Centra za obštudijsko dejavnost, ter da nam bodo posredovale seznam študentov, ki boste v študijskem letu 2020/2021 kot izbirni predmet izbrali kreditno ovrednoteni športni program.

Te članice so: 

1.     Akademija za glasbo. 
2.     Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. 
3.     Akademija za  likovno umetnost in oblikovanje. 
4.     Biotehniška fakulteta. 
5.     Fakulteta za družbene vede. 
6.     Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo. 
7.     Fakulteta za matematiko in fiziko. 
8.     Fakulteta za računalništvo in informatiko. 
9.     Filozofska fakulteta.
10.   Naravoslovnotehniška fakulteta.
11.   Pedagoška fakulteta. 
12.   Teološka fakulteta. 
13.   Veterinarska fakulteta. 
14.   Zdravstvena fakulteta.

V primeru, da na seznamu ni vaše akademije ali fakultete, udeležba na kreditno ovrednotenih športnih programih ni mogoča. V nekaterih primerih lahko v skladu z dogovorom med študentom in članico program obiskujete in vam pridobljene kompetence vpišejo v Prilogo k diplomi, vendar se je za to potrebno predhodno dogovoriti v referatu. V tem primeru predlagamo, da se poslužujete Pravilnika o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti.

Trajanje: celo študijsko leto – prvi in/ali drugi semester oziroma po razpisanem urniku (posebnosti so opisane pri posameznem programu)

Obseg programa: 90 ur (60 kontaktnih ur, 30 ur samostojnega dela) 

Zaključek in pridobitev 3 ECTS kreditnih točk: izpit: teoretični in praktični preizkus znanja. Pogoj za pristop k izpitu je 75-odstotna prisotnost oz. kakor je določeno po programu. 

Prijavnice na programe so zaključene.

Z izvajanjem programov pričnemo 19. 10. 2020 oz. skladno z obvestilom, ki ga boste prejeli po vpisu na program. Za vse, ki boste uvrščeni v kreditno ovrednoteni športni program, je obvezna prisotnost na prvi uri. Udeležba je mogoča na podlagi veljavne študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jo je treba predložiti na prvi uri. 

Na kreditno ovrednoteni športni program se prijavite preko spletne prijavnice. Menjava kreditno ovrednotenih športnih programov ni mogoča. Prijavite se lahko samo na en kreditno ovrednoteni športni program. Če se boste prijavili na več kreditno ovrednotenih športnih programov, bomo upoštevali samo eno (prvo) prijavo.

Kontakt za več informacij o kreditno ovrednotenih programih: sport@uni-lj.si.

Facebook: Center za obštudijsko dejavnost, Instagram: Sport Univerza v Ljubljani, Twitter: UL COD.

 

PONUDBA KREDITNO OVREDNOTENIH ŠPORTNIH PROGRAMOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

Termini izvedbe posameznega programa so informativne narave in se lahko še spremenijo.
Program bo potrjen, v kolikor bomo prejeli zadostno število prijav.

Programi DRUŽABNI PLES, KOŠARKA, NOGOMET, ODBOJKA in ROKOMET se v zimskem semestru 2020/21 ne izvajajo zaradi trenutnih epidemioloških razmer.

Navodila za obnašanje in ravnanje UŠD 

Št. Kreditno ovrednoteni športni programi Termin (dan, ura) Lokacija Nosilec Izvajalec
1. Aerobika TNZ Torek 
19.00 - 20.30
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
2. Alpsko smučanje Program se ne izvaja   prof. dr. Blaž Lešnik,
prof. ŠV,
prof. dr. Milan Žvan,
prof. ŠV
Matjaž Gregorčič,
prof. ŠV
3. Badminton 1 Program se ne izvaja   izr. prof. dr. Aleš Filipčič Urša Kos,
prof. ŠV
4. Badminton 2 Program se ne izvaja   izr. prof. dr. Aleš Filipčič Urša Kos,
prof. ŠV
5. Družabni ples Program se ne izvaja   doc. dr. Meta Zagorc doc. dr. Meta Zagorc
6. Fitnes 1 Ponedeljek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom doc. dr. Matej Majerič Matjaž Gregorčič, 
prof. ŠV
7. Fitnes 2 Torek 
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom  doc. dr. Matej Majerič Urša Kos,
prof. ŠV
8. Fitnes 3 Torek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom doc. dr. Matej Majerič Urša Kos,
prof. ŠV
9. Fitnes 4 Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom doc. dr. Matej Majerič Matjaž Gregorčič,
prof. ŠV
10. Fitnes 5 Program se ne izvaja   doc. dr. Matej Majerič Matjaž Gregorčič,
prof. ŠV
11. Gimnastika Program se ne izvaja   prof. dr. Ivan Čuk,
prof. ŠV
prof. dr. Ivan Čuk,
prof. ŠV
12. Jadranje na deski Program se ne izvaja   doc. dr. Matej Majerič,
prof. šp. vzg.
doc. dr. Matej Majerič,
prof. šp. vzg.
13. Joga 1 Ponedeljek
17.15 - 18.45
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom doc. dr. Meta Zagorc pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
14. Joga 2 Sreda
17.15 - 18.45
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom doc. dr. Meta Zagorc pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
15. Joga 3 Četrtek
17.15 - 18.45
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom doc. dr. Meta Zagorc pred. Nina Jeram,
prof. ŠV
16. Košarka Program se ne izvaja   mag. Matej Jamnik mag. Matej Jamnik
17. Namizni tenis Program se ne izvaja   prof. dr. Miran Kondrič, prof. ŠV pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
18. Nogomet  Program se ne izvaja   pred. spec. Iztok Mihevc, prof. ŠV pred. spec. Iztok Mihevc,
prof. ŠV
19. Odbojka 1 Program se ne izvaja   pred. Žiga Bratuž, prof. ŠV pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
20. Odbojka 2 Program se ne izvaja   pred. Žiga Bratuž, prof. ŠV pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
21. Odbojka 3 Program se ne izvaja   pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
pred. Žiga Bratuž,
prof. ŠV
22. Pilates 1 Četrtek
18.00 - 19.30
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom izr. prof. dr. Maja Pajek,
prof. ŠV
Urša Kos,
prof. ŠV
23. Pilates 2 Četrtek
19.30 - 21.00
UŠD Rožna dolina / trenutno zoom izr. prof. dr. Maja Pajek,
prof. ŠV
Urša Kos,
prof. ŠV
22. Plavanje 1 Četrtek 
20.00 - 21.30
Bazen pri Fakulteti za šport / trenutno zoom doc. dr. Boro Štrumbelj,
prof. ŠV
pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
23. Plavanje 2 Četrtek 
20.00 - 21.30
Bazen Tivoli / trenutno zoom doc. dr. Boro Štrumbelj,
prof. ŠV
pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
24. Potapljanje Možnost izvedbe
v drugem
semestru
Bazen pri Fakulteti za šport, vikend na morju dr. Polona Palma UPD Pozejdon
25. Rokomet Program se ne izvaja   pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
pred. Milan Pavič,
prof. ŠV
26. Šah Torek
18.00 - 21.00
Šahovski dom Ljubljana, Bravničarjeva 13 / trenutno zoom doc. dr. Matej Guid Anton Praznik
27. Športno plezanje Možnost izvedbe
v drugem
semestru
Plezališča na prostem po Sloveniji izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
28. Nordijsko smučanje
- tek na smučeh
Program se ne izvaja      Matjaž Gregorčič,
prof. ŠV, Urša Stopar, prof. ŠV
29. Tenis Program se ne izvaja   izr. prof. dr. Aleš Filipčič izr. prof. dr. Aleš Filipčič
30. Turno smučanje Program se ne izvaja   izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV
izr. prof. dr. Blaž Jereb,
prof. ŠV

 

Nekatere programe izvajata Urša Stopar in Matjaž Gregorčič, strokovna sodelavca, zaposlena preko projekta Mladi za mlade (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in športŠport mladih, Evropski socialni sklad).

  logo planica

Pridržujemo si pravico do spremembe terminov oziroma odpovedi kreditno ovrednotenih športnih programov. V času zimskega izpitnega obdobja in državnih praznikov kreditno ovrednoteni športni programi ne bodo potekali (razen izjem).

Kreditno ovrednotene športne programe financira Univerza v Ljubljani, študenti sami krijete morebitne dodatne stroške (najem opreme, nakup vozovnice, karte, prevoz, prenočišče idr.). 

Za udeležbo na razpisanih kreditno ovrednotenih športnih programih je potrebno primerno zdravstveno stanje. Udeleženci sami odgovarjate za primerno zdravstveno stanje oziroma morebitne škodne primere. Udeleženci se udeležujete kreditno ovrednotenih športnih programov na lastno odgovornost. 

Udeleženci s prijavo na posamezne kreditno ovrednotene športne programe soglašate, da se vaši osebni podatki uporabljajo, obdelujejo in hranijo za potrebe delovanja Univerze v Ljubljani. S prijavo na programe dovoljujete fotografiranje in objavo fotografij za potrebe promocije storitev Centra za obštudijsko dejavnost. Vaše osebne podatke bomo obravnavali v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov) in drugo veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.        

Za podrobnejše informacije o kreditno ovrednotenih športnih programih kliknite na posamezni kreditno ovrednoteni športni program.